"Na příjemné prostředí a atmosféru, na řadu školních i mimoškolních akcí jak kulturních, tak sportovních. Při přijímání na vysoké školy dosahují naši absolventi zhruba 95 % úspěšnost," pochlubil se ředitel hořovického Gymnázia Václava Hraběte Jiří Vlček.

Gymnázium J.B. Beroun v posledním obdobím prošlo mnoha změnami. Dnes jsou k dispozici pro výuku prakticky ve všech učebnách interaktivní tabule, 2 učebny pro výuku informatiky, nově je škola vybavena dvojučebnou Science PC laboratory pro praktickou výuku přírodovědných předmětů. Nedávno byly doslova „od podlahy“ vybudovány dvě moderní jazykové učebny, z nichž jedna disponuje unikátním systémem integrovaných výsuvných počítačových celků.

Zdroj: Youtube

Škola má audiovizuální technikou zcela nově vybavený velký přednáškový sál, kde se konají např. i koncerty, divadelní představení a filmové večery. Ač škola zatím nemá vlastní tělocvičnu, v posledním roce se podařilo v areálu školy vybudovat venkovní workoutové hřiště a pořídit profesionální vybavení posilovny vnitřní. Přestávky ve výuce studenti mohou trávit v odpočinkové místnosti, kterou kreativně sami vyzdobili stejně jako např. chodby a posilovnu.

"Cílem gymnázia je kvalitní příprava na studium na vysoké škole. V současné době nabídka počtu míst na vysokých školách (ať soukromých, nebo státních) převyšuje poptávku maturantů. Není tedy problém, aby maturant z kterékoli střední školy začal na nějaké vysoké škole studovat. Mnoho z vysokých škol přijímá dokonce uchazeče bez přijímacích zkoušek. Naši absolventi jsou však úspěšní při přijímání na „prestižní“ fakulty, mezi které patří obory lékařské, právnické, filozofické, ale i např. ČVUT se zaměřením na informatiku," uvedla ředitelka Gymnázia Joachima Barranda Jana Hronková.

Gymnázium Václava Hraběte v Hořovicích
Víme, jak musí zvládnout přijímačky uchazeči o střední školy na Berounsku

Střední zdravotnická škola v Berouně je výjimečná především typem studia. "Jsme odborná škola rodinného typu, s přátelským klimatem, s empatickým, pedagogickým týmem profesionálů a kvalitním studijním zázemím s nejnovějšími učebními, odbornými pomůckami, novou přírodovědnou laboratoří a nadstandardně vybavenými odbornými učebnami, s perspektivou a s jistotou pracovního uplatnění. Není to však škola pro každého. Empatie, zájem o prestižní profesi a uplatnění ve zdravotnictví, potřebu pomáhat druhým, toto jsou vítané předpoklady ke studiu," vyjmenovala ředitelka Střední zdravotnické školy Leona Machková.

Tato škola se od ostatních liší v tom, že studium se neodehrává celé čtyři roky jen ve školních lavicích. Od 3. ročníku studenti oboru Praktická sestra mají dva dny v týdnu praktickou výuku v zdravotnických zařízeních - Rehabilitační nemocnice Beroun a Nemocnice Hořovice NH Hospital a.s. (společnost AKESO holding a.s.).

Zdroj: Youtube

Obor Zdravotnické lyceum je naopak koncipován na širším všeobecně vzdělávacím základě s výrazně prohloubenou výukou přírodovědných (především biologie, chemie a fyzika) i společenskovědních (psychologie) předmětů. Znalosti právě z těchto předmětů jsou rozhodujícím kritériem při přijímání na lékařské, farmaceutické a zdravotnicky zaměřené obory vysokých škol a vyšších odborných škol. Součástí učebního plánu jsou rovněž i předměty obecně odborné, které poskytnou základní profesní orientaci a přípravu pro zdravotnické obory.

"Většina absolventů oboru Praktická sestra úspěšně pokračuje ve studiích na vyšších odborných školách nebo vysokých školách (bakalářského či magisterského stupně) a nachází uplatnění především ve zdravotnických oborech. U oboru Zdravotnické lyceum budeme mít letos první maturanty. Absolventi oboru Zdravotnické lyceum mohou pokračovat ve studiu všech oborů na lékařských, farmaceutických a zdravotně sociálních fakultách vysokých škol, dále na VŠ s laboratorním zaměřením a na vyšších zdravotnických školách. Poměrně široká všeobecná průprava umožní absolventům oboru i eventuální přijetí na vysoké školy s nelékařským zaměřením (pedagogické, filozofické, tělovýchovné aj. fakulty vysokých škol)," uzavřela Machková.

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr v Jungmannově ulici
Zjistili jsme, proč jsou žáci Základní školy Králův Dvůr úspěšní u přijímaček

"Naše škola poskytuje obrovské spektrum oborů (celkem 2 maturitní, 1 nástavbový, 11 učebních). Zakládáme si na tom, že žáky připravujeme na praktický život. Absolventi by měli být připraveni uspět na trhu práce okamžitě po ukončení školy. V posledních letech je po našich žácích (hlavně technických oborů) obrovská poptávka mezi podniky a většina našich studentů nemá problém okamžitě získat zaměstnání. Neprodukujeme teoretiky, ale praktiky. Zhruba 20 % studentů z maturitních oborů úspěšně studuje na VOŠ nebo VŠ," sdělil ředitel školy SOŠ Hlinky Jiří Perlinger.

"Absolventi naší školy nacházejí dobré uplatnění na trhu práce, žákům nabízíme zajímavé obory, možnost zahraničních výjezdů, snadné přijetí absolventů na VŠ a dle vyjádření samotných žáků školy přátelskou, klidnou a pohodovou atmosféru a výbornou školní kuchyni. V dalším studiu na VŠ pokračuje zhruba 65 % maturantů, zejména lyceistů," uzavřel ředitel školy OA, SPgŠ a JŠ Beroun Jaroslav Šturc.

Vizualizace školy.
V Berouně začala stavba soukromé školy za půl miliardy. Nabídne stipendia

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Hořovicích jsou výjimečné rozvinutou spoluprací s praxí. "Jsme držitelem titulů Škola doporučená zaměstnavateli 2014-2023, škola přidružená k UNESCO, Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Spolupracujeme na vytváření podpůrných stipendijních programů u technických oborů. Umožňujeme žákům odborné stáže (konkrétně letos v IT firmách a ve speciálních šlechtitelských chovech zvířat). Poskytujeme speciální vzdělávání ve spolupráci s nadnárodními programy (např. CISCO Networking Acvademy, inseminační kurzy)," pochlubil se ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Hořovicích Vladimír Kebert.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice.Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice.Zdroj: Deník/Radek R. Kaša

"Škola se snaží být odborná, moderní, vybavená, bezpečná s příjemným klimatem a servisem pro své žáky. Škola plní poslání víceoborové odborné školy s nadregionálním působením. V blízké budoucnosti se škola bude profilovat i v hybridním vzdělávání – obory s výučním listem budou přirozeně přecházet do maturitního stupně. Dnes již jsme zařazení do experimentální maturity formou obhajoby komplexní práce, zpracovávané na podniku pod vedením odborníka z praxe a maturují nám tímto způsobem první strojaři. Prakticky všichni se na VŠ dostanou, úspěšné promoce ale nesledujeme. Pravdou je, že hlavně absolventi - technici často studují souběžně se zaměstnáním. Již ve škole jsou zaměstnavateli rozebráni během posledního ročníku," pochlubil se ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Hořovicích Vladimír Kebert," dodal Kebert.