„Jsem nesmírně ráda, že stojíme v krásně zrekonstruovaných kulisách zámeckého areálu v Tmani. Velký dík za to patří zakladatelům Senlife Lukáši Drástovi a Tomáši Eckschlagerovi, kteří dávají život budovám, jež by možná za několik málo měsíců přestaly existovat a vracejí je ke svému životu. Bez vášně a nasazení se nedá s historickými památkami pracovat,“ prohlásila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Podle ní si Středočeský kraj nechal zpracovat demografickou studii, která říká, že v roce 2050 bude ve Středčeském kraji o 74 % více osmdesátiletých občanů než je tomu nyní. Rovněž připomněla, že Tomáš s Lukášem byli navrženi na cenu hejtmanky v roce 2023.

„Před třemi lety jsme otevírali Mělník a vůbec jsme nevěděli, co nás čeká. Teď už jsem to věděli a jsme rádi, že se domov povedl. Máme zde skvělé seniory i zaměstnance,“ uvedl ředitel domova Lukáš Drásta.

Domov seniorů v Tmani otevřel další část. Ještě má volná místa | Video: Deník/Jana Hájíčková

Cena za ubytování a služby je podle něho stejná jako v jiných soukromých domovech, pohybuje se kolem tisíce korun za den. Zahrnuje ubytování včetně energií, úklid a praní prádla, komplexní sociálně zdravotní péči 24 hodin 7 dní v týdnu, docházku odborných lékařů, zajištění stravy a celodenního pitného režimu, zdravotní a volnočasové programy. Celkem tedy má domov i s novou částí kapacitu 150 míst. Novinkou je také jezírko s vodotryskem a zoo s kozami a slepicemi uprostřed areálu. Nechybí ani zelenina ve vyvýšených záhonech.

„V roce 2018 jsem se stal starostou Tmaně a tyto budovy byly v dezolátním stavu. Začal jsem tedy boj s úřady, kdy jsem se snažil poukázat na to, že majitelé se o budovy nestarají. Dostali sice několik pokut, které ale dodnes nezaplatili. Nakonec se rozhodli, že budovy prodají. Jsme moc rádi, že je získali právě Tomáš s Lukášem pro své bohulibé záměry,“ řekl starosta Tmaně Jaromír Frühling.

Domov seniorů v Tmani otevřel další část. Ještě má volná místa | Video: Jana Hájíčková

Tento záměr by nemohl být uskutečněn bez sponzora Tomáše Vala. „Zhruba před dvěma lety mi bratr pověděl o této možnosti. Naše firma Siko je na trhu třicet let. Máme za to, že když nám společnost pomohla vyrůst, tak jí musíme něco vrátit. I když bychom měli daleko výdělečnější projekty. Jenže tady nejde o to něco rychle zrekonstruovat, ale aby se tady dobře bydlelo. Není to jen pro byznys, ale také pro duši,“ uvedl Valo.

Pro všechny pozvané na slavnostní otevření bylo připraveno občerstvení, hudební doprovod a také prohlídky celým areálem.