Přesun autobusového nádraží k vlakovému je považován za největší investiční akci posledních let v Berouně. Město na ni získalo dotaci asi 52 milionů korun, což je 85 procent celkových uznatelných nákladů, které jsou ve výši 61 milionů.

„Celý projekt nového autobusového nádraží byl velmi náročný z hlediska přípravy i financování. Trval několik let. Oceňuji schopnost pracovníků městského úřadu, potažmo odboru územního plánování a regionálního rozvoje, že se jim podařilo na investici zajistit čerpání peněz ze švýcarských fondů. Jsem rád, že díky tomu všemu se z tohoto místa stala příjemná a moderní lokalita," uvedl starosta Berouna Ivan Kůs.

Samotná výstavba autobusového nádraží trvala asi rok. „Protože se při výběrovém řízení vysoutěžila nižší cena a získali jsme z přepočtu kurzu švýcarského franku k české koruně celkem asi 13 milionů korun, mohli jsme udělat ve spojitosti s nádražím další věci," poznamenala vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Dana Vilhelmová.

Město vybudovalo komunikaci na Podol i revitalizaci starého autobusového nádraží. Na novém vznikly herní prvky, stojany na kola, cykloboxy po Berouně, úschovna kol a další.

Nové berounské autobusové nádraží začalo sloužit cestujícím už koncem roku 2015. Svého otevření se dočkalo téměř po čtrnácti letech, a to 14. prosince symbolicky ve 14 hodin. Od té doby se stále vylepšovalo. Páteční setkání celý tento maraton výběrových řízení na různé investiční akce ukončilo.

Vybudování nového nádraží je součástí projektu Veřejná doprava pro všechny, který získal grant ve výši 2,6 milionu švýcarských franků z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Projekt byl zahájen koncem roku 2012. Hlavní část byla nyní ukončena, završení zbývajících aktivit se předpokládá do května letošního roku. Projekt je jedním ze šesti v oblasti modernizace dopravní infrastruktury, které získaly z Programu grant v celkové výši přesahující 29,5 milionu švýcarských franků.

„Nejprve jsem z přesunu nádraží nebyla nadšená, ale už jsem si zvykla. Vadí mi, že je to trochu z ruky od centra města. Vlakem nejezdím, takže v tomhle žádnou výhodu nevidím," konstatovala Šárka Nejedlá ze Zdic.

Přínos rovněž snížením ekologické zátěže z dopravy

Historicky bylo autobusové nádraží v Berouně už na několika místech. Žádná dosavadní lokalita však pro něj plně nevyhovovala. Autobusy vyjížděly z Husova náměstí, z prostoru za Tibou a naposledy ze Závodí.

Přesun autobusového nádraží k vlakovému je zanesen v platném územním plánu od roku 2001. V roce 2008 byla možnost financovat přestupní terminály z Regionálního operačního programu Středních Čech a předběžná jednání vypadala pro Beroun příznivě.

Po krajských volbách se ale situace a podmínky přidělování dotací změnily a s podporou Regionálního operačního programu se už nedalo počítat. Jako další možnost financování se objevil Program švýcarsko-české spolupráce. Záměr projektu byl pro program zpracováván od začátku roku 2010 a v červenci 2010 byla do programu podána žádost o grant.

Pro Beroun má nové nádraží velký přínos rovněž snížením ekologické zátěže z dopravy. Výhodné je propojení vlakového a autobusového terminálu i pro cestující, kteří dosud museli z autobusového nádraží na vlakové přecházet více než kilometrový úsek. Zlepšil se vzhled jak přednádražního prostoru, tak i donedávna zanedbaných míst u dálničního mostu.

„Je pravda, že se prostředí této lokality výrazně zlepšilo. Jsou tu lavičky, děti si zde také mohou hrát, takže se při čekání na autobus zabaví. Chybí mi tu ale nějaký parčík. Z těch zarostlých ploch by nebyl špatný," myslí si Iveta Pelcová.