Kampaň Ukliďme svět, kterou již přes 30 let pořádá Český svaz ochránců přírody, vyvrcholí v sobotu 23. března.  Zapojit se do kampaně je poměrně jednoduché. Na webu uklidmesvet.cz stačí plánovaný úklid zadat, včetně termínu a místa akce. Akce se pak objeví i na mapce úklidů.

Český svaz ochránců přírody dodává v rozumném množství uklidové pytle a dětské rukavice organizátorům úklidových akcí zdarma. Nabízí nejen úklidový materiál, ale i metodickou pomoc. Poradí například, jak s obcí či technickými službami domluvit odvoz sesbíraných odpadků, jak akci propagovat a přilákat na ni dostatek dobrovolníků, či jaké bezpečnostní zásady při úklidech dodržovat.

„Dobrovolnické úklidy sice nezbaví trvale naši přírodu odpadků a černých skládek, ale účastníci těchto úklidů pak málokdy sami odhodí odpadky do přírody. Proto se snažíme zapojovat do této kampaně i školy, a působit tak na mladou generaci," říká Stáňa Bartošová z Českého svazu ochránců přírody.

Každoročně dobrovolníci v kampani Ukliďme svět odstraní z přírody a veřejných prostranství tuny odpadků. Například za loňský rok více jak 22 000 dobrovolníků sesbíralo přes 170 tun odpadků.

Ukliďme Beroun

Na celorepublikový termín Ukliďme svět naváže i dobrovolnická úklidová akce města Beroun ve spolupráci se společnosti AVE nazvaná Ukliďme Beroun. Akce se bude konat dva dny, a to 5. dubna pro školy a 6. dubna pro veřejnost.

Pokud máte zájem o tuto akci kontaktujte nejpozději do 2. dubna 2024 Ing. Jana Marka - referenta odboru životního prostředí Městského úřadu v Berouně (telefon: 311 654 274, e-mail: be4@muberoun.cz). Bude třeba nahlásit i několik informací jako: název organizace, lokalita kterou chcete uklidit, počet účastníků, počet pytlů, které budete potřebovat na úklid, kontakt, atd.

Jako v loňském roce se budou v souladu se zákonem a trendy v oběhovém hospodářství a pro lepší využitelnost a recyklaci odpadů sbírat odpady utříděné podle těchto druhů: plasty do žlutých pytlů, sklo do zelených pytlů, kovy do průhledných pytlů. Zbylý nevytříditený odpad pak do pytlů černých. Nezapomeňte tedy nahlásit počet požadovaných pytlů podle jednotlivých barev.

Na základě sdělených údajů vám město vydá pytle ve dnech 3. dubna (středa 8:00 - 17:00) a 4. dubna (čtvrtek, 8:00 – 14:00) na Městském úřadě Beroun, odboru životního prostředí v kanceláři B206 (Marek, Hadáčková) v prvním patře na adrese Husovo náměstí 68, a současně sdělí také místo pro shromáždění naplněných pytlů pro odvoz.

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky jako součást světové kampaně Clean Up the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Kampaň Ukliďme svět v Česku od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody.

Mohlo by vás zajímat: V Domově Na Výsluní v Hořovicích oslavili Mezinárodní den žen

Domov Na Výsluní v Hořovicích oslavil MDŽ | Video: Hájíčková Jana