Spory se rozhořely loni v říjnu, kdy začala platit novela zákona o pozemních komunikacích. Provozovatelům motorek – úředním jazykem jde o vozidla kategorie L – o dva roky prodloužila lhůty pro přistavení motocyklu k pravidelné technické prohlídce.

A tehdejší ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v médiích oznámil, že novinka platí i pro přechodné období: ten, kdo by podle dřívějších pravidel už měl absolvovat novou prohlídku (což také ukazuje červená nálepka na registrační značce), ale ponovu ještě má mít dva roky času, do stanice technické kontroly nemusí. Prodloužení platnosti stačí vyřídit s úředníky.

Někde to fungovalo, jinde prodlužování odmítali a motorkáře posílali na technickou – s tím, že až tam jim vylepí kontrolní známku s delší platností pro další období. To pověřeným obcím ostatně dopisem z loňského října radil i odbor dopravy středočeského krajského úřadu. Ten pak stanovisko změnil v polovině letošního února po schůzce se zástupci ministerstva.

Vedoucí krajského odboru dopravy Zdeněk Škaloud tehdy slíbil, že jeho lidé informace o stanovisku ministerstva k prodlužování platnosti technických kontrol u vozidel kategorie L do hmotnosti 400 kg předají obcím s rozšířenou působností – a jejich registrační pracovníci „budou prodlužovat platnost technické prohlídky podle zákonem změněné lhůty bez vyžadování prohlídky vozidla“.

V Berouně však mají jasno. Automatické prodlužování nedělají ani dnes. Podle sdělení vedoucí oddělení správních a dopravně správních agend Jitky Šmídové k tomu vede výklad paragrafů i argumenty v původním, říjnovém dopise z krajského úřadu, s nimiž se Městský úřad Beroun ztotožňuje.

Ve hře však jsou i další souvislosti: jaké stanovisko by zaujaly pojišťovny v případě škodní události, pokud by vyšlo najevo, že technický stav stroje nebyl způsobilý a platnost technické prohlídky prodloužil úřad?

Z vyjádření Šmídové nicméně současně plyne, že pokud se motorkář rozhodne nedělat nic a počkat až na nový termín pro návštěvu stanice technické kontroly, neměl by mu hrozit postih (alespoň v případě, že se nechystá vyjet do zahraničí).

„Ministerstvo dopravy ve svých vyjádřeních píše, že pokud žadatel nevyužije možnost administrativně prodloužit platnost technické prohlídky, bez dalšího bude považována za prodlouženou,“ uvedla vedoucí oddělení. „Na území České republiky je tento nový právní stav ošetřen informovaností veřejnosti a policejních orgánů,“ konstatovala.