Rozpočet města Berouna na rok 2010 budou zastupitelé schvalovat na svém posledním letošním zasedání, které se koná v pondělí 21. prosince. Rozpočet na příští rok je koncipován jako vyrovnaný, zohledňuje i přebytek z letošního roku. Rámcově by finanční prostředky, se kterými bude město disponovat v příštím roce, měly být v obdobné výši jako letos. Rozpočet by se tedy měl pohybovat ve výši půl miliardy korun. „V této částce jsou ale zohledněny také dotace, které město Beroun získá z Evropské unie,“ upozornil místostarosta Tomáš Havel.

A těch v příštím roce přijde několik. Město Beroun získalo pro příští rok dotaci na přestavbu bývalých jeslí na mateřskou školku, dále na realizaci dopravního hřiště na berounském Závodí,
u hlavního nádraží vznikne nové parkoviště a počítá se i s dalšími třemi etapami cyklostezky Po stopách českých králů.

S ohledem na rozpočet města bude ale muset Beroun přistoupit k řadě úsporných opatření. „Ve všech odborech a organizacích dojde ke snížení výdajů ve výši 5 až 10 procent. Všichni se musí se situací vypořádat, přistoupili jsme k úsporám. Jsou taková, aby to obyvatelé nepocítili,“ uvedl berounský místostarosta Tomáš Havel.

Město chce pokračovat i v rekonstrukci komunikací, a to i za cenu, že prostředky na jejich realizaci bude muset získat formou dodavatelského úvěru. Ačkoli je celá věc zatím v jednání, předběžně se počítá s úvěrem ve výši několika desítek milionů.

„V příštím roce by se měly rekonstruovat některé komunikace na Závodí, na malém sídlišti a dojde i k nutným drobným opravám. Konkrétní komunikace ale budeme vybírat až v příštím roce,“ dodal Tomáš Havel.