Zdejší silnice pod těžkými nákladními vozy trpí. Jsou plné výmolů, ve Vysokém Újezdě před mateřskou školou je tak rozbitý zpomalovací práh, že se řidiči bojí, aby si nepoškodili vůz. Na silnicích se válí rozsypaný štěrk z nákladních vozů.

„Přes naše obce stále projíždějí nákladní vozidla zejména se štěrkem z lomů Mořina. Dopravci si tudy zkracují cestu do Nučic a Rudné u Prahy. Neustále máme před domem na silnici vysypaný štěrk, který z přetížených vozů padá a musíme ho uklízet. Jedná se totiž o štěrk frakce 16-32 mm a hrozí nám poškození pneumatik. Několikrát jsem se obrátil na policii, ale bylo mi řečeno, že si to má řešit obec. Jenže obec nic neřeší, i když jsem na to několikrát upozorňoval. A přitom zde dochází k porušování zákona o průjezdu zákazem vjezdu a znečišťování komunikací,“ postěžoval si Jan Strnad z Kozolup.

Vysoký Újezd a Kozolupy trápí nákladní auta z lomů, která porušují zákaz vjezdu | Video: Hájíčková Jana

Stejného názoru je i další obyvatel Kozolup Tomáš Hráček: „Bydlím tady 16 let a neumíte si představit, co je to za hluk, když tudy projíždí jedno nákladní vozidlo za druhým. Policisté měří rychlost v Bubovicích, aby se dodržovala padesátka, vídám je tam často, ale v Kozolupech jsem je neviděl ani jednou. Proč tady nerozdávají pokuty, když nákladní vozy nedodržují zákaz vjezdu? Vážně netuším. Každé dva roky nám opravují silnice a stejně jsou nejhorší ve Středočeském kraji. Chtěl jsem po obci, aby nám pořídila radar. Protože nejenže tudy jezdí náklaďáky, ale ještě ani nedodržují padesátku. Když mi bylo řečeno, že na něj nemají, tak jsem navrhl, že radar zaplatím. Ten, co rovnou zasílá pokuty. Nikdo se tím ale nezabývá.“

Silnice jsme zkontrolovali a jsou opravdu v žalostném stavu. Od Mezouně po Kozolupy, Vysoký Újezd a Lužce. Svezli jsme se i autobusem a při každém výmolu cestující nadskakovali jako na tankodromu.

„Většina nákladních aut jede do naší obce díky velké výstavbě rodinných domů. Jen minimum projíždí. Kontrolu tonáže by měla primárně hlídat Policie ČR. Obec nemá žádné možnosti, jak toto kontrolovat,“ míní místostarosta Vysokého Újezdu Josef Jáchim, který je pověřen dočasným řízením obce. Zastupitelstvo totiž na podzim odvolalo starostku Michaelu Opltovou a ostatní zastupitelé podali rezignaci. Vysoký Újezd, Kozolupy a Kuchař tak čekají předčasné volby 23. března.

Jáchim rovněž přiznal, že s Lomy Mořina má Vysoký Újezd dohodu o spolupráci, v rámci níž pomáhají Lomy provozovat komunitní centrum v Kozolupech. „Jedná se o 600 tisíc korun ročně a další finance z Lomu putují do obecního rozpočtu. Jedná se o zhruba 1,5 milionu korun ročně,“ dodal Jáchim. Z těchto peněz hodlá obec vybudovat v nejbližší době chodníky a nové silnice. „Lomy Mořina dopravují vytěžený materiál převážně vlečkou. Bohužel lom Branžovy není na našem katastrálním území, ale jejich nákladní vozy jezdí směrem na Loděnice,“ přiznal místostarosta.

Vysoký Újezd a Kozolupy trápí nákladní auta z lomů, která porušují zákaz vjezdu | Video: Hájíčková Jana

Podle Jáchima jsou veškeré hlavní tahy přes dotčené obce krajské silnice, které má na starosti Krajská správa a údržba silnic. „Za posledních 5 let proběhla v těchto lokalitách běžná údržba za téměř 6 milionů korun. Také probíhá projekční příprava rekonstrukce silnic třetí třídy „III/10120, III/1025, III/11612 Vysoký Újezd – PD“. Aktuálně se připravuje koncept projektové dokumentace. Dokončení projekční přípravy předpokládáme v prvním pololetí příštího roku. Odhad nákladů na následnou realizaci rekonstrukce je 80 milionů korun,“ sdělila tisková mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.

Podle tiskové mluvčí Policie ČR Michaely Richterové zde policisté žádné speciální kontroly neprovádějí právě kvůli dodatkové tabulce pod dopravní značkou.

„Dopravní omezení, zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez v této lokalitě, tedy v obcích Vysoký Újezd, Kuchař a Kozolupy, umístěné jsou. Jsou ale doplněny dodatkovou tabulkou: „Dopravní obsluze vjezd povolen“, což znamená: Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost. Žádné speciální kontroly na dodržování tohoto zákazu neprovádíme. Zejména ve Vysokém Újezdu již několik let probíhá, a ještě probíhat bude masivní výstavba nových komunikací a rodinných domů. Vozidla, která na tyto stavby jezdí, jsou právě „dopravní obsluha“. Nejedná se o tranzit tak, jako je tomu např. na silnici II/605, která je doprovodnou komunikací D5 a některá nákladní vozidla se jízdou po této silnici vyhýbají placeným úsekům dálnice,“ vysvětlila Richterová.

S tím ale nesouhlasí Jan Strnad, který s nákladními vozy se štěrkem pro Lomy Mořina jezdil: "Každý řidič má dodací list, na který je před odjezdem expedicí zapsáno místo určení nákladu. Tudíž se dá lehce zkontrolovat, jestli nákladní vůz do obce jede, anebo pouze projíždí."

Deník se pokusil zkontaktovat také jednatele Lomů Mořina Radima Lexu a Pavla Šléšku. Ti mají ale na telefonu záznamník a ani na zaslaný email do jednadvaceti dnů neodpověděli. Jejich vyjádření k situaci jsme z nich tudíž nedostali.