Samotné hubení probíhá na veřejných prostranstvích města a spočívá v umisťování nástrah s jedem. Nejexponovanější místa jsou v městské zástavbě, čili na sídlištích a také v kanalizaci a silničních vpustí.

Hubení sebou ovšem přináší i rizika. „V této době je velmi důležité, aby majitelé domácích zvířat věnovali zvýšenou pozornost především psům, kočkám či fretkám a nepouštěli je volně bez dohledu na veřejná prostranství, protože by mohli návnadu objevit a pozřít,“ vysvětlila mluvčí Berouna Jitka Soukupová.