Škola bude první tři roky pilotně sídlit v prostorách hlinského učiliště a otevřela zatím jednu první a jednu přípravnou třídu. Vlastní areál školy vyroste v bývalém areálu TIBA.

Ředitelem školy je Jiří Luka, který stál například za vybudováním základní školy a gymnázia Open Gate. Dětem, jejichž rodiče by na školné osmdesát tisíc korun za rok nedosáhli, bude nadace Tipsport poskytovat stipendia. „Nabídka na spolupráci se mi líbila, protože už tehdy mluvili právě o stipendiích,“ říká Luka.

„Už od první třídy budou mít děti až třicet procent výuky v angličtině, kterou budou mít na starosti pedagogové, jež jsou rodilými mluvčími,“ vysvětluje Luka a dodává, že cílem je vytvořit z druhého jazyka přirozený komunikační prostředek.

„Vedle tohoto jazykového pilíře tu je další, který je zaměřen na hodnoty. Jde o systém, vycházející z programu, který vymyslela sestra Cyril Mooney. Ten budeme začleňovat do našich osnov,“ říká Luka a dodává, že výuka povede žáky ke čtyřem základním hodnotám – čestnost, odvážnost, laskavost a schopnost péče o sebe sama a své okolí.

Třetím pilířem je pestrost metod. Škola chce čerpat ostatních vyučovacích metod, jako je například Montessori nebo výuka v tématech známá z waldorfské školy. „Chceme se ale pouze inspirovat a dál jít vlastní cestou. Ta pestrost je důležitá, aby u dětí rozvíjela dovednosti, jako je komunikace, kritické myšlení, kooperace a kreativita,“ nastiňuje ředitel.