Na Náměstí Joachima Barranda v Berouně můžete 30. května zavzpomínat na dva české vzdělance upálené v Kostnici, 
a to na Mistra Jana Husa 
a Jeronýma Pražského.

Součástí programu bude například představení s loutkami, hudební vystoupení žáků ZUŠ Beroun, přednáška 
o Jeronýmu Pražském, výstava v evangelickém kostele i zapálení ohně. Akce se zúčastní představitelé města Beroun včetně starosty Ivana Kůse.