Ve městě každoročně přibývají lidé, kteří aktivně pečují o prostředí v blízkosti svého bydliště. Výjimkou nejsou ani záhony u městských sídlišť. „Všechny tyto aktivity vítáme a chceme je i finančně podpořit. Připravili jsme proto pravidla, na jejichž základě mohou lidé žádat o finanční prostředky právě na zbudování záhonů či výsadbu zeleně na veřejně přístupných místech, kde výsadba dává smysl,“ vysvětlil místostarosta Michal Mišina.

Vizualizace nového pavilonu Mateřské školy na Preislerově náměstí v Počaplech.
Město připravuje další rozšíření kapacity mateřských škol v Králově Dvoře

„Pravidla již schválila rada města. Pro tento rok je na dotace zatím vyčleněna částka 200 tisíc korun, kterou ještě musí schválit zastupitelstvo,“ doplnila Jitka Soukupová z oddělení komunikace a vnějších vztahů.

Žádosti o dotace začaly 1. července a končí 16. srpna. Pravidla pro poskytování dotací na veřejnou zeleň, žádost a další informace mohu zájemci najít v přiložených souborech na stránkách města.