Ve městě každoročně přibývají lidé, kteří aktivně pečují o prostředí v blízkosti svého bydliště. Výjimkou nejsou ani záhony u městských sídlišť. „Všechny tyto aktivity vítáme a chceme je i finančně podpořit. Připravili jsme proto pravidla, na jejichž základě mohou lidé žádat o finanční prostředky právě na zbudování záhonů či výsadbu zeleně na veřejně přístupných místech, kde výsadba dává smysl,“ vysvětlil místostarosta Michal Mišina.

„Pravidla již schválila rada města. Pro tento rok je na dotace zatím vyčleněna částka 200 tisíc korun, kterou ještě musí schválit zastupitelstvo,“ doplnila Jitka Soukupová z oddělení komunikace a vnějších vztahů.

Žádosti o dotace začaly 1. července a končí 16. srpna. Pravidla pro poskytování dotací na veřejnou zeleň, žádost a další informace mohu zájemci najít v přiložených souborech na stránkách města.