Odpovědí jsou výsledky celostátní soutěže obcí v třídění odpadů 'O Křišťálovou popelnici 2018'. Jména těch nejlepších odtajnili zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která je vyhlašovatelem soutěže, na slavnostním večeru v Hradci Králové v rámci probíhající konference Odpady a obce 2019.

Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát soutěž určena všem obcím ČR zapojeným v systému EKO-KOM a soutěžilo se ve třech velikostních kategoriích. Do užšího výběru 15. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici postoupilo 66 nejlepších měst a obcí - pět zástupců z každého kraje a hlavní město Praha.

Na slavnostním ceremoniálu v Hradci Králové pak byli oceněni tři nejlepší z každé kategorie. Obec Neratov ovládla kategorii obcí do 500 obyvatel. V kategorii obcí od 501 do 5 000 obyvatel zvítězily Hovorany a na první příčku v kategorii nad 5 000 obyvatel vystoupalo město Beroun.

Zástupci vítězných obcí převzali menší křišťálovou popelničku a šek na 100 tisíc korun jako příspěvek na další zlepšení nakládání s odpady. Do středočeského Berouna, města ležícího na soutoku Berounky a Litavky, zamířilo i ocenění pro absolutního vítěze - velká Křišťálová popelnice. A stává se tak další obcí, jejíž jméno je vyryto na této slavné putovní trofeji.

„Je to úžasný úspěch a za to je potřeba poděkovat všem obyvatelům našeho města, protože toto vítězství patří jim,“ řekla starostka Berouna Soňa Chalupová.

Co je hodnoceno?

Každý kraj měl pět želízek v ohni. Do celostátního užšího výběru totiž postoupili automaticky vítězové z krajských soutěží, další dva zástupce z každého kraje nominovali příslušní regionální manažeři společnosti EKO-KOM, vybírat však mohli pouze z obcí, které se umístily v krajské soutěži nejhůře na pátém místě.

V užším výběru pak o těch nejlepších rozhodovala celá řada kritérií. Hodnotilo se nejen množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou komoditu, hodnotil se také poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu, hustota sběrné sítě (včetně pytlového sběru a individuálních nádob), přihlíželo se také k tomu, zda obec sbírá i nápojový karton, bílé sklo a kovy a celkově jaké jsou v obci vytvořené podmínky pro nakládání s odpady.

Hodnocení je tedy velmi komplexní a provádí se především na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví.

Výsledky soutěže O křišťálovou popelnici 2018
absolutní vítěz: Beroun
kategorie Obce do 500 obyvatel: 1. Neratov, 2. Roudno, 3. Borůvka
kategorie Obce 501 –5 000 obyvatel: 1. Hovorany, 2. Lety, 3. Solnice
kategorie Obce nad 5 001 obyvatel: 1. Beroun, 2. Vimperk, 3. Olomouc