Během své návštěvy se setkala s ředitelem nemocnice Tomášem Petsinisem, náměstkem pro duševní péči Martinem Hollým, primářem centra Pavlem Doubkem a Jánem Praškem, který je garantem psychoterapeutických programů. Vzácnou návštěvu přivítaly rovněž jejich kolegyně z jednotlivých oddělení.

Během prohlídky Centra duševní rehabilitace se zmocněnkyně podívala na pokoje pacientů v ještě neotevřené části pavilonu. Prohlédla si bazén, tělocvičnu a také multifunkční sál. Podobně ji zaujaly terapeutické prostory, jako je muzikoterapie, kulinoterapie, místnost pro terapii virtuální realitou a také unikátní fototerapie, jež nemá svou velikostí konkurenci v celé Evropě.

close Z návštěvy Kláry Šimáčkové Laurenčíkové v Centru duševní rehabilitace v Berouně. info Zdroj: Deník/Jana Hájíčková zoom_in Z návštěvy Kláry Šimáčkové Laurenčíkové v Centru duševní rehabilitace v Berouně.

Klára Šimáčková Laurenčíková byla ohromena nejen prostředím zařízení, ale hlavně kvalitou a komplexností nabízené péče. „Byla jsem celým pavilonem S velmi příjemně překvapena. Počínaje architekturou, přes velmi milé a usměvavé zaměstnance až po neustále se rozšiřující spektrum péče o duševně nemocné. Je to skutečně nádherné místo, které pacientům navíc poskytuje možnosti celostního přístupu k léčbě,“ uvedla zmocněnkyně.

Návštěvu zajímalo nejen již zmíněné spektrum péče, věk pacientů, počet otevřených oddělení, ale i ekonomická dostupnost. Doktor Martin Hollý ji ubezpečil, že léčba v Centru duševní rehabilitace je dostupná i pro sociálně slabší pacienty. Což vyvrátilo její počáteční obavy. Co se týče věku, tak otázka paní Laurenčíkové reflektovala celorepublikový problém s psychiatrickou péčí o děti a mladistvé. I zde byla ubezpečena, že se v této souvislosti na rozšiřování kapacity usilovně pracuje.

V průběhu setkání padla také otázka na dostatek personálu. Staniční sestra Eliška Pousková, která je hlavní tváří personálních inzercí, popsala unikátní přístup k zaměstnancům, množství benefitů, skvělý tým a pozitivní pracovní prostředí. S úsměvem neopomněla zmínit, že jsou ještě nějaká volná místa.

Centrum duševní rehabilitace aktivně spolupracuje i s neziskovými organizacemi v regionu. „Velmi dobrou spolupráci máme zejména s organizací Lomikámen, která poskytuje své služby našim pacientům následně v domácím prostředí. Dále také s terénními a pobytovými službami, Úřadem práce a okresními správami sociálního zabezpečení, jelikož sociální situace pacientů jsou velice rozmanité,“ dodala zdravotně-sociální pracovnice Klára Vyletová.

close Z návštěvy Kláry Šimáčkové Laurenčíkové v Centru duševní rehabilitace v Berouně. info Zdroj: Deník/Jana Hájíčková zoom_in Z návštěvy Kláry Šimáčkové Laurenčíkové v Centru duševní rehabilitace v Berouně.

Klára Šimáčková Laurenčíková svou návštěvu zakončila přáním, že by se do Rehabilitační nemocnice Beroun ráda vrátila a prohlédla si i další pavilony, které se věnují například rehabilitaci pohybového aparátu a jednodenní medicíně. „Určitě chci v budoucnu vaši nemocnici ještě jednou navštívit a prohlédnout si další oddělení, abych mohla poznat celý rozsah poskytované péče,“ řekla na závěr.