Služby v současnosti vlastní z poloviny město a 
z poloviny AVE.CZ, která svůj podíl ve firmě odkoupila v polovině loňského roku od původního majitele.

A právě AVE.CZ oslovilo město s nabídkou odkoupení části podílu.

„Uspořádání ve firmě v poměru 50 na 50 je nejhorší, které může nastat. Často pak při jednáních s druhým partnerem dochází k patovým situacím,“ vysvětlil na čtvrtečním jednání generální ředitel AVE.CZ Roman Mužík.

Předseda finančního výboru Zdeněk Trejbal nastínil zastupitelům tři možné způsoby prodeje. První varianta počítá s prodejem až 45 % podílu 
s tím, že se na město Beroun převede parkovací dům. Druhá varianta počítá s přenecháním parkovacího domu i všech parkovacích ploch městu. Město Beroun by tak vlastnilo všechny výnosy z parkování a navíc by samo rozhodovalo o cenách parkovného.

Třetí varianta zahrnuje samotný odprodej podílu města bez dalších převodů.

Téma odprodeje podílu v TS Beroun vyvolala u zastupitelů bouřlivou diskuzi. Například Tomáše Havla zajímalo, co se stane, když město nebude 
s prodejem souhlasit. „Vůbec nic. Nadále bude setrvávat současný stav,“ odpověděl mu Roman Mužík.

Soňa Chalupová se zase mimo jiné obává navýšení ceny za svoz komunálního odpadu. „Řídíme se vysoutěženou smlouvou a danými cenami. Nebudeme ceny zvyšovat. Takto se my nechováme,“ reagoval generální ředitel AVE.CZ.

Do diskuze se vložili na závěr i obyvatelé města. Například paní L. z Hlinek upozornila, aby město případně projednalo i převedení správy rozhledny, medvědária a Městské hory.

Po zhruba hodinové diskuzi berounští zastupitelé nakonec odsouhlasili zahájení jednání o možném prodeji podílu. Zároveň souhlasili s vyčleněním 980 tisíc korun na zpracování finančního ohodnocení Technických služeb Beroun včetně ohodnocení minimálně tří zmíněných variant.