Obyvatelé Berouna v posledních letech patří v třídění odpadu melzi nejlepší a nejsvědomitější. Nikdy zatím v soutěži měst Středočeského kraje v třídění odpadů nezvítězili.

Až do letošního roku. Úsilí všech, kteří myslí na přírodu a chtějí žít ekologicky, nyní vyneslo Beroun na první příčku. Starosta Berouna Jiří Besser si tak mohl v pondělí slavnostně převzít v pražském Paláci Austria cenu za vítězství.

„V kategorii nad 10 tisíc obyvatel získal Beroun 1482 bodů a s velkým náskokem zvítězil před Kralupy nad Vltavou a loňským vítězem - městem Říčany. V soutěži se posuzoval nejen počet kilogramů vytříděných plastů, papíru, nápojových kartonů a skla v přepočtu na jednoho obyvatele či poměr mezi celkovým množstvím vytříděného odpadu a množstvím směsného komunálního odpadu. Jedním z bodovaných kritérií bylo i to, zda obec zavedla sběrné nádoby jak pro barevné, tak pro bílé sklo, zda umožňuje sběr nápojových kartonů a má zajištěný zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů,“ vysvětlila princip bodování v soutěži mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

Zároveň upozornila na skutečnost, že tříděním odpadu navíc město snižuje náklady na skládkování komunálního odpadu a ušetřené peníze tak může využít jinde.

Vítězství Berounu nepřineslo jen ocenění a dobrý pocit, ale také finanční dar ve výši 60 tisíc korun. „Získaná finanční odměna půjde opět na nákup dalších třídících nádob,“ vysvětila následné využití peněžního daru Jitka Soukupová.