Bezplatné parkoviště, které se nachází za komunitním centrem, v současné době využívají zejména lidé, kteří v Berouně pracují, nebo dojíždějí za prací do Prahy. Právě ti budou muset za pár měsíců řešit problém, kde své auto odstaví.


„Po uzavření parkoviště umožníme zájemcům na pár měsíců celodenní stání v parkovacím domě U Černého koně za zvýhodněnou cenu. Někteří lidé, už nové parkovací místa řeší nyní a parkovací karty v parkovacím domě si už předplatili. V současné době není v parkovacím domě ještě denní taxa, tu v něm zavedeme, až se uzavře parkoviště v kasárnách. Nebude sice úplně celodenní, ale zhruba tak na čtrnáct hodin. Aby se lidé stihli v daném časovém limitu vrátit z práce a vyzvednout si své auto," vysvětlil místostarosta Berouna Michal Mišina.

Podle vyjádření vedení radnice je ve městě dostatek parkovacích ploch, které zrušené parkoviště za komunitním centrem dokážou plně nahradit. Jedním z nich je parkoviště v prostoru starých kasáren u městské knihovny a ve zmiňovaném parkovacím domě," upozornil místostarosta Berouna Michal Mišina s tím, že v porovnání s rušeným parkovištěm, jsou tato dvě ale placená.


Placených parkovacích míst je ve městě Berouně podle posledních průzkumů dostatek.

Ale řidiči stále hledají možnosti, jak zaparkovat pokud možno zadarmo. Bezplatná jsou v současné době v Berouně pouze místa na parkovišti v ulici u archivu, na bývalém autobusovém nádraží a záchytné parkoviště v někdejších kasárnách za komunitním centrem, kde je místo zhruba pro 250 aut. „Do Berouna dojíždím denně ze Všeradic. Auto nechávám na neplaceném parkovišti u komunitního centra. Zatím jsem nepřemýšlela o tom, kde ho budu nechávat, až ho zruší. Budu to řešit, až to bude aktuální," poznamenala Soňa Veletová.

Nové velké parkoviště v lokalitě Na Podole


Pokud by se po zrušení parkoviště v bývalých kasárnách stalo, že se řidiči přestěhují do ulic města a budou blokovat parkovací plochy pro obyvatele bytových domů, počítá se s rozšířením modrých zón. U vybraných parkovišť, jako je Boškův statek, u Policie ČR, v parkovacím domě a starých kasárnách by měli mít řidiči možnost parkovat za výhodnou sazbu, například pro celodenní parkování.


V budoucnu by mělo vzniknout nové velké parkoviště v lokalitě Na Podole. To by mohli využívat hlavně lidé, co v Berouně přestupují na autobus či vlak a dojíždějí za prací do Prahy. Zde už začaly terénní práce na přípravě záchytného parkoviště P+R s plánovanou kapacitou 300 až 350 vozidel. Původní varianta předpokládala využití městských pozemků podél řeky Litavky naproti penzionu pro seniory a vybudování lávky přes Litavku za řádově pět milionů korun.

„Pokud se nám podaří úspěšně dokončit směnu pozemků se soukromým vlastníkem a vybudovat parkoviště v prostoru blíže k autobusovému nádraží, budou náklady výrazně nižší," vysvětlil místostarosta Michal Mišina.


Stavba parkoviště bude vyžadovat změnu územního plánu. „Všechny přípravy směřujeme k tomu, aby tuto změnu mohlo zastupitelstvo města projednat ještě v prosinci letošního roku a na jaře příštího bylo možné tuto investiční akci zahájit," doplnil starosta Ivan Kůs.


Podle vedoucí odboru životního prostředí Jitky Cirokové je potřeba pozemky zatravnit. „Musíme být připraveni na případ, že by ještě před zahájením stavby nastaly záplavy. Z tohoto důvodu je potřeba plochu zpevnit," dodala Jitka Ciroková.

Vedení Berouna uvažuje i o výstavbě nových parkovišť v lokalitě Velkého sídliště. Jedno plánuje v Košťálkově ulici a druhé u výměníku pod Švermovou ulicí.