Beroun/ Policejní vyšetřování popálených učňů Středního odborného učiliště, ke kterému došlo koncem září, není stále ukončeno. „Případ se stále prošetřuje. Pravděpodobně se však jednalo o klukovinu. Učni se na cejchování rozžhaveným zapalovačem, při kterém bylo popáleno několik chlapců, pravděpodobně společně domluvili,“ uvedla tisková mluvčí Okresního ředitelství policie ČR v Berouně Marcela Pučelíková. Nejméně u jednoho chlapce však k popálení došlo nedobrovolně. Spolužák mu přiložil rozpálený zapalovač k tváři, a tím žákovi vznikly popáleniny druhého stupně.

V internetové diskuzi Berounského deníku se objevily další informace o nevhodném chování berounských učňů. „Na téhle škole jsem byl šikanován. Nejdříve se jednalo o psychický útok a vše skončilo fyzickým. Bylo z toho pár stehů na hlavě. Toho dotyčného žáka potrestali ředitelskou důtkou. Měli ho okamžitě vyrazit. Netrvalo to ani měsíc a vše začalo znova. Musel jsem ze školy odejít,“ uvedl chlapec, který se podepsal jako Berouňák. „Na tuto školu jsem také chodila. Šikana tam byla, je a bude. Zažila jsem jí na základce a nikdo nic neřešil. Vždy se to začne řešit, až když se něco stane, ale to už je pozdě,“ přidala svůj názor do diskuze k případu berounského učiliště jistá dívka.

Zástupci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Beroun Hlinky příspěvky z webové diskuze nepotvrdili. „Nejsou podloženy žádným konkrétním případem,“ tvrdí za učiliště školní metodička prevence Štěpánka Reslová. Podle pedagogů nedochází k nevhodnému chování učňů, které se dá hodnotit jako šikana, příliš často. „Šikana je navíc trestným činem a musí se jí zabývat policie. Často se však stává, že výraz šikana používají žáci například i v situacích, kdy jim zakazujeme kouřit ve škole,“ uvedla za berounské učiliště zástupkyně ředitele Irena Trunečková.

„Všechny připomínky mohou děti vyslovit i v dotaznících školy. K dispozici jsou i schránky důvěry. Žáci v nich často uvedou i velmi osobní informace, se kterými by se jinak nesvěřili. Z odpovědí jsme však nikdy nezaznamenali žádné signály, že by na škole docházelo k šikaně,“ sdělila Irena Trunečková.
Podle pedagogů je důležité zachytit problémy včas. „Žák, který překročil hranice vhodného chování, je upozorněn, že v opakovaných případech by se mohlo jednat již o šikanu a případ by se musel předat policii. Každý náznak nevhodného chování, provokace, napadení či zesměšnění škola musí řešit okamžitě. Přehlížením těchto jevů by nastala negativní zpětná vazba, kterou si takto velká škola nemůže dovolit,“ uvedla Štěpánka Reslová.

Škola sází na kvalitní preventivní program. „Ten ma­jí povinnost připravovat všechny školy. Naše učiliště se zaměřilo na sport. Děti se při něm otevírají a jsou bezprostřední. Do sportovních aktivit jdeme s nimi. Máme tak k sobě všichni velmi blízko,“ popsala Štěpánka Reslová. „Preventivní program máme připravený vždy pro celý školní rok. Nejsou do něj zařazeny pouze akce navrhované pedagogy, ale učni si je i sami plánují,“ vysvětlil další preventista Josef Mareš.

Seznamovací kurzy vedou profesionálové. „Zážitkový a adrenalinový program adaptačních pobytů prověří žáky v týmové spolupráci. Výborným příkladem je horolezecký výcvik, kdy se musí spolužáci navzájem jistit,“ uvedla Štěpánka Reslová.