Vstup do gymnázia lemovaly billboardy s fotografiemi lidských plodů, které byly srovnávané například se snímky lidí, které zabil hladomor.

Názory studentů se lišily. „Zakázat potrat a postavit ho mimo zákon, není řešení. O prevenci nechtěného těhotenství víme hodně nejen ze školy, ale dnes se jedná o běžné téma,“ uvedl patnáctiletý student Jan Deák. „Obrázky jsou drsné, ale asi má sdružení důvod je ukazovat. Asi tím chtějí něco říct. Podle mě je to dobrý nápad,“ uvedla gymnazistka Jana Dolejšová, která navštěvuje třetí ročník.Drastické snímky neunikly ani očím dětí z nejnižších ročníků osmiletého gymnázia. „Obrázky jsou ošklivé,“ shrnul své pocity Martin ze sekundy.

Školu na akci nikdo neupozornil

Podle pedagogů je prezentace názoru velmi agresivní. „Před desátou hodinou přišli dva pánové, kteří nám sdělili, že mají na Městském úřadu Beroun řádně nahlášenou akci, která bude končit peticí. V rozhlase jsme ihned vyhlásili, že se nejedná o aktivitu školy,“ řekl ředitel berounského gymnázia Lidinský. „Nesouhlasíme s touto agresivní formou. Nejen pro nejmladší žáky, ale pro všechny studenty gymnázia není tato prezentace problému vhodná,“ uvedla Marie Poledníková.

Sdružení kritizuje výuku škol

Představitelé sdružení Stop genocidě kritizují sexuální výchovu. „Chtěli bychom mladé lidi seznámit se vším, co představuje potrat. Součástí výstavy panelů s fotografiemi je petice, která bude předána prezidentu republiky,“ uvedl za sdružení Stop genocidě Ivan Lebar, který tvrdil, že s výstavou nechodí zásadně před základní školy. „Zde je to na hraně,“ přiznal Lebar před berounským gymnáziem, kam do primy docházejí jedenáctileté až dvanáctileté děti.

„Na druhou stranu učebnice sexuální výchovy pro šestou třídu, neobsahují správné informace,“ tvrdil Ivan Lebar. K němu se přidal jeho kolega. „Děti se od učitelů dozvídají, jak v pohodě vyřešit problém nechtěného těhotenství. Zde na obrázcích mohou všichni vidět, jak potrat vypadá. Nemůžeme říkat, že o nic nejde,“ dodal za občanské sdružení Jan Vrána.

Sexuální výchova je součástí biologie

„Samozřejmě, že se děti dozvědí co je spontánní potrat, interrupce. Tyto informace však nejsou odtržené od ostatních souvislostí, například zdravotních rizik a podobně. Rozhodně nechybí prevence,“ sdělila Deníku učitelka biologie Stanislava Pojerová.

Drastické snímky nepatří před školu

Podle odborníků jde o citový nátlak a vydírání. „Nikdy nebudu zastávat názor, aby dívky podstoupily umělé přerušení těhotenství. Takto drastické snímky umístěné před budovou školy, kde chodí malé děti, mohou napáchat daleko více škody než užitku. Dívky a chlapce lze přiměřenou formou i ve věku jedenácti let upozornit na rizika nechtěných těhotenství. Lze jim vysvětlit, jak předcházet otěhotnění,“ upozornila ředitelka poradenského a terapeutického centra z Králova Dvora Zuzana Černá. „Tímto způsobem nelze vést výchovu. Jedná se o nesmírný citový nátlak a vydírání. Snímky z interrupcí a jiných zákroků jsou pro děti a dospívající, zejména dívky, naprosto škodlivé,“ uzavřela Zuzana Černá.

Středeční akci občanského sdružení povolili zástupci města Beroun. K problému se však týž den nevyjádřili.