Radnice má v plánu dál kapacitu školek rozšiřovat. Uvažuje například o montovaných přístavbách.

Dnešní prezentace nové školky

Nová mateřská škola v Preislerově ulici se dnes poprvé otevírá rodičům a dětem. Ještě před oficiálním zahájením školního roku se tu totižv úterý 31. srpnaod 14 do 17 hodin koná Den otevřených dveří.

Zájemci si mohou poprvé projít nové třídy pro předškolní děti, pohovořit s učitelkami, občerstvit se či poslechnout hudební vystoupení. Děti si budou moci vyzkoušet i tři venkovní sestavy hracích prvků, které vyrostly na školní zahradě. Přítomny tu budou i nové paní učitelky.

Rekonstrukce a rozšíření kapacity

Školka má po rekonstrukci nejmodernější vybavení. Nová je fasáda, okna, dveře, zateplení. Ve školce nebylo nutné budovat kuchyni, je tu pouze výdejna, neboť sem budou jídlo dovážet pracovnice ze sousední základní školy. Nová mateřinka má čtyři třídy, v každé je dvacet dva dětí. Na poslední chvíli se totiž městu podařilo kapacitu mateřinky zvýšit z 80 míst na 88 díky rozšíření sociálního zařízení.

„Jsem rád, že se nám podařilo počet přijímaných dětí zvýšit a mohli jsme tak vyjít vstříc těm rodičům, které jsme nemohli se žádostí o přijetí dítěte zprvu uspokojit,“ uvedl starosta města Tomáš Havel. Kvůli rozšíření kapacity zvýšilo město náklady na rekonstrukci o přibližně 150 tisíc korun.

Město chystá přístavby

Do sedmi berounských mateřinek bylo letos přijato celkem 278 dětí, což je o 104 více než loni. Kapacita předškolních zařízení v Berouně tak vzrostla na 670 míst.Přesto, že se do berounských mateřinek dostanou všechny děti, které musí město ze zákona umístit, chystá radnice rozšíření kapacity tak, aby mohla vyhovět i dalším zájemcům.

Řešením je výstavba či přístavba montovaných modulárních systémů školek, které jsou ekonomicky úspornější. „Vidím to jako ekonomicky velmi výhodnou možnost rozšíření kapacity školek. Tyto typy mateřinek jsou levné, rychlé a pokud boom ustane a počet dětí se opět sníží, mají i jiné využití,“ uvedl Tomáš Havel.

Modulová školka

Modulová školka by mohla vyrůst na některém z pozemků určeným k výstavbě rodinných domů, který lze později prodat. Radnice uvažuje i o montovaných přístavbách. „Takřka ve všech školkách je možné přístavbu udělat,“ potvrdila vedoucí odboru územního plánování Dana Vilhelmová.
Tím by se náklady na stavbu snížily několikanásobně.

Přístavby škol je možné provést díky změně vyhlášky o prostorových požadavcích. Rozloha zahrady připadající na jedno dítě se totiž snížila.„Původně jsme nemohli přistavovat, neboť podle vyhlášky bylo nutné, aby na jedno dítě připadalo 30 m zahrady. Nyní dostačují 4 metry,“ vysvětlila Vilhelmová.

Z Evropské unie půl miliardy

Na přestavbu jeslí na školku se Berounu podařilo získat dotaci z evropských fondů. Celkové náklady na přestavbu činily 26 milionů korun, z toho necelé dva miliony zaplatilo město a zbytek pokryla dotace z evropských fondů.

Do současnosti Beroun získal z EU na financování jednadvaceti projektů takřka půl miliardy korun. Celkové náklady podpořených projektů už dosáhly 659 857 619 korun. Město Beroun na ně ze svého rozpočtu přispělo částkou 185 898 487 korun.