Nevlídné počasí 15. ledna 2011 doprovázelo cestu našich lyžařů na Benecko. Krkonoše nás zatím krásným počasím nevítají.

I zde prší a my se přesouváme do cíle, kterým je Horská chata Na Špici. V chatě na nás čeká již personál a srdečně nás vítá. Ukládáme lyže a snowboardy. Svá osobní zavazadla přenášíme z lyžárny do patra. Poté se odebíráme do jídelny, kde pro nás kuchařky připravily dobrou teplou gulášovou polévku.

Dojídáme zbytky jídel, které máme z domova a hned se přesouváme do klubovny. Následuje rozdělení pokojů a první pokyny k bezpečnosti a chování na chatě, ale i na svahu, dodržování rekreačního řádu, ale i našeho režimu dne, pobytového řádu. Seznamujeme se s vedením nejen chaty, ale i s vedoucími zájezdu.

Na svahu se o nás starají lyžařští instruktoři – paní učitelka Směla, Michal Táborský a Miroslav Hrbáček. O naše zdraví pečuje zkušená zdravotnice paní Stanislava Millerová a o volný čas se stará paní vychovatelka Květa Hrbáčková. A teď honem se ubytovat, převléknout na svah, vybalit lyže a nástup před chatou. Přestalo pršet, sněhu je dost a my se jdeme pokusit o první svezení, o první pohyby na lyžích. Někteří z nás opravdu o první seznámení s lyžemi. Přesouváme se na cvičnou loučku a snažíme se předvést, co dokážeme. Někomu to jde dobře, někomu hůře, někdo stojí na lyžích poprvé a má z nich panickou hrůzu. Nevadí, vše se v dobré obrátí.

Rozdělujeme se do družstev a seznamujeme se s našimi lyžařskými instruktory. První družstvo vede paní učitelka Smělá, druhé družstvo pracuje s Michalem Táborským a nejslabší družstvo má Miroslav Hrbáček.

Všichni dbáme pokynů našich instruktorů. Všechny začátky jsou těžké, ale uvidíme, jak to bude vypadat v závěru. Jestlipak budou všichni lyžovat? Necháme se překvapit. Po výcviku odcházíme na chatu, následuje hygiena, příprava na večeři, chvíle osobního volna.

Po večeři se scházíme na klubovně a následuje oficiální zahájení kurzu, zopakování bezpečnosti při lyžování i celkovém pobytu zde na chatě, určení služby, vedoucího dne, noční pohotovosti. A pak již seznamovací večer s hrami. Krátce před devátou máme večerní nástup, seznámení s programem na druhý den, chválíme, ale i napomínáme za to, co bylo špatně.

Pak již jen částečná hygiena a v 21,30 hodin večerka. Zaléháme a usínáme. První den to tak rychle nejde, ale v ostatní dny jsme unavení a postel nás přitahuje. A ráno v 7,30 hodin budíček, to je věda. Proč ta noc byla tak krátká. Ještě chvíli, malinkou chviličku. Ale vstávání je neúprosné. A tak pokračoval den za dnem. K tomu ještě polodenní výlet do Benecko, seznámení s okolím. Po dobu tří večerů krom her proběhla ještě přednáška s besedou na téma: výstroj a výzbroj lyžaře, nebezpečí hor a první pomoc, typy lyžařských soutěží a pravidla k našemu závodu.

Během pobytu se večer hrála hra twister, souboj slepých rytířů, obouvání židliček. V těchto hrách byli i první vítězná místa. Ve hře twister se na 1. místě umístila Míša Palečková, 2. byla Dominika Procházková, 3. Aneta Lišková. Ve hře „obouvání židličky“ se na 1. místě umístila Tereza Havlová, 2. skončila Dominika Bozemanová a 3. Adéla Malá. V souboji slepých rytířů se na 1. místě umístila Markéta Micková, 2. Anička Malá a 3. Eliška Votrubová.

Nezapomínalo se ani na bodování úklidu, kde se na 1. místě s plným počtem bodů umístilo 13 jednotlivců: Vlasta Pechar, Jindřich Šalka, Míša Palečková, Eliška Votrubová, Anička Malá, Tereza Literová, Bára Škorpilová, Markéta Veselá, Eliška Zajícová, Aneta Houšková, Dominika Procházková a Aneta Lišková. Výsledkem celkového pobytu na horách byla soutěž v „obřím slalomu“ a „běžecký závod“, a v neposlední řadě i soutěž v jízdě na snowboardu.

O výsledky v těchto disciplínách šlo nejvíce. Na nich bylo vidět, co se kdo naučil a co zvládl. Dá se říci, že se všichni snažili ze všech sil a především třetí družstvo překonalo samo sebe. Neboť děti z tohoto družstva stály na lyžích poprvé a vlastně zvítězily. Dokáží se pohybovat na sjezdovce, ale to nejdůležitější, dokážou ji sjet a zastavit podle potřeby a o tom to je.

Vítězům blahopřejeme a všem přejeme v dalším lyžování mnoho úspěchů.

Poslední večer po vyhodnocení celé akce následovalo několik her. Potom již jen dokončit balení a připravit všechny potřebné věci k odjezdu.

Týden utekl jako voda a my se musíme rozloučit. Poděkování patří všem, kteří se o nás během pobytu starali. Pochvalu si zaslouží i účastníci zájezdu, jejichž chování bylo v souladu se školním řádem. Tak snad ještě někdy na shledanou a šťastnou cestu. To popřál i personál chaty nám při odjezdu. A nám již zbývají jen ty dobré vzpomínky.

Květa Hrbáčková, vedoucí vychovatelka
školní družina při ZŠ Beroun – Závodí