Protože velmi často spolupracujeme s DDM a pravidelně každý měsíc děláme ve družině ,,Tvořivé dílny“, domluvili jsme tentokrát s paní Jelínkovou vyrábění přímo u nich v domečku. V pondělí jsme tedy vyráběli z polymerové hmoty Fimo.

Ve středu jsme se pak všichni těšili na výlet do libereckého IQ parku. Před 8. hodinou jsme se sešli u domečku a vyjeli směr Liberec. Většina z nás vlastně vůbec nevěděla, co nás čeká.

Pod slovem muzeum si totiž každý představí vesměs to samé, vitríny se sbírkou drahých kamenů, prosklené skříně s vycpanými zvířaty a když už je některý exponát ze skříně venku, v bezpečné vzdálenosti ho obepíná provaz, na kterém se houpe cedulka NESAHAT. Tuto cedulku byste v IQ parku hledali ale marně. IQ park je science centrum, kde si všechno MUSÍTE osahat a ozkoušet na vlastní kůži.

Byl otevřen před dvěma lety v Centru Babylon jako první atrakce svého druhu v Česku. Dá se tu najít více než stovka zábavných, interaktivních i poučných exponátů a atrakcí.

A co v Liberci nejvíc zaujalo nás? Asi vodní hrátky s vodní kaskádou, pumpami a jinými metodami čerpání vod, dále pak chaotické kyvadlo, procházka po labilní lávce přímo mezi hvězdami (žaludek protestuje), zrcadlové bludiště, obrovské mýdlové bubliny, které pojmou člověka, příležitost vyjet si na invalidním vozíku plošinu, kladky pro zvednutí vlastního těla do výše, bezpočet hlavolamů, hádanek, chytáků, logických klamů, puzzle, světelných efektů, magnetů atd.

Podle úsměvu na tvářích dětí usuzuji, že to byl velmi dobře zvolený program a tímto bych chtěla také poděkovat p. Jelínkové, že nás na tuto akci přizvala a zároveň ji velmi dobře zajistila.

Andrea Šimůnková, vedoucí vychovatelka školní družiny na 3. ZŠ Beroun