Od začátku července můžete od Technických služeb Beroun získat bezplatně popelnici na bioodpad. Třídění bioodpadu je je obyvatele Berouna závazné. Kdo do směsného odpadu nyní vyhazuje například slupky od banánů, vystavuje se pokutě. Ta může dosáhnout až 30 tisíc korun.

DO BIOODPADU PATŘÍ:

tráva a plevel
listí (bez smetků z ulice)
dřevní štěpka z větví stromů a keřů
spadané ovoce
kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.)
sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky
skořápky od vajec
neznečištěná zemina (bez květináčů)
pokojové rostliny
květináče z lepenky a rašeliny

DO BIOODPADU NEPATŘÍ:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad)
jedlé oleje
maso, kosti, kůže
uhynulá zvířata
exkrementy masožravých zvířat
znečištěné piliny
všechny další biologicky nerozložitelné odpady