Vyznavači skateboardů již několik let v Berouně úpěnlivě čekají na výstavbu nového skateparku. Konečně se dočkali. V nejbližších dnech začne Mystic constructions s realizací tohoto sportovního areálu. Zmíněná firma zpracovala projekt berounského skateparku a vyhrála i výběrové řízení na zhotovitele stavby. Mystic contructions má na svém kontě již několik podobných areálů, například v Chomutově, Kynšperku nad Ohří nebo v Litvínově.

Představitelé Berouna se snažili dlouhou dobu najít vhodnou lokalitu pro tento typ sportoviště. Nakonec vybrali prostor vedle cukrovaru v blízkosti berounského Hlavního nádraží.

Město bude výstavbu areálu financovat z vlastních prostředků. „Vždy se nejprve snažíme na všechny akce najít vhodný dotační titul. Pokoušeli jsme se získat finanční prostředky i na realizaci berounského skateparku, ale marně. Radní i zastupitelé se proto rozhodli vložit do stavby tohoto areálu peníze z městského rozpočtu,“ uvedl místostarosta Berouna Tomáš Havel.

Stavba skateparku si vyžádá téměř 5,5 milionu korun. „V této částce je kromě samotného sportovního areálu započteno i oplocení a přístupová komunikace v délce 350 metrů,“ dodal místostarosta Berouna Tomáš Havel.

Výstavba skateparku, která začne v nejbližších dnech, bude dokončena v měsíci září. Slavnostní otevření areálu je naplánováno na říjen letošního roku.