Povodí řeky Berounky je ve středních Čechách již po kulminaci a podle předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu silné deště na území Středočeského kraje nehrozí. Očekává se ubývání oblačnosti a ustávání srážek.

"Řeka Berounka dosáhla nejvyšší úrovně hladiny v profilu Beroun ve čtvrtek kolem poledne, kdy také kulminovala. K dnešnímu dni přetrvává 1. stupeň povodňové aktivity pouze v profilu Zbečno s klesající tendencí. V povodí Labe byl dosažen 1. stupeň povodňové aktivity v profilu Vestec na Mrlině, ale i tam se situace zklidňuje a k žádným velkým škodám by kvůli velké vodě dojít nemělo," uvedla tisková mluvčí středočeského kraje Nicole Mertinová. 

„Přesto bych rád upozornil starosty našich obcí, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, tak jako pro minulý rok, připravuje vyhlášení podprogramu pro poskytování dotací na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2014. Cílem tohoto podprogramu je přispět k obnově základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti obcí i krajů a tím odstranit nebo omezit možné důsledky živelních pohrom," řekl hejtman Josef Řihák. Proto doporučuje obcím, jejichž majetek byl postižený živelní pohromou v letošním roce, sledovat webové stránky MMR ČR a případně uplatnit úhradu nákladů na realizaci odstranění škod po živelní pohromě.

Situaci v Berouně sledovalo vedení města. Berounská starostka Šárka Endrlová je ve spojení s Povodím Vltavy, které budovalo protipovodňová opatření ve městě. Ředitel společnosti starostku informoval, že Povodí bude v pohotovosti po celý víkend.