„Veřejné knihovny považujeme za bezpečný přístav vědění, porozumění a solidarity. Lidé, kteří v nich pracují, často nápaditě podporují dobré sousedské vztahy v obci a zapojují místní do veřejného dění,“ uvedla Tereza Lišková z Nadace OSF, která společně s Českou spořitelnou ocenění Bibliotheca inspirans organizuje. „Knihovnická síť se v minulých letech přihlásila k tématu udržitelnosti. A udržitelnost se v knihovnách stále drží. V Berouně systematicky ukazují, že je to kvalita, které je pro naši společnost nepostradatelné, zejména pak pro mladou generaci,“ dodala Lišková.

Tématem udržitelnosti se berounská knihovna zabývá dlouhodobě. „Máme už řadu let všechny možné popelnice na třídění odpadu, dobře nám funguje i semínkovna a pravidelně pořádáme swapy. S cyklem Za minutu dvanáct jsme začali v únoru 2022,“ popisuje ředitelka knihovny Michaela Škeříková.

Postupně zjistila, že mezi návštěvníky nejvíce rezonují regionální témata. „Plánujeme přednášky hodně dopředu a zveme různé zajímavé osobnosti regionu. Snažíme se o rozmanitost, abychom oslovili co nejširší skupinu lidí,“ dodala Škeříková. Cyklus se koná každou druhou středu v měsíci a přednášející se občas přesune i na místní gymnázium. „Nejprve udělá přednášku pro studenty v aule a od šesti potom v knihovně pro veřejnost. Chtěli jsme cílit i na mladé, ale pro ty už je šestá hodina komplikovaná,“ dodává Michaela Škeříková. Spektrum publika je různorodé, nejčastěji jsou zastoupeni třicátníci a čtyřicátníci.

Největší ohlas měly přednášky Křivoklátsko jako národní park a Veganství pro každého – to bylo i s ochutnávkou a bylo hodně prakticky zaměřené. „Teorie mají všichni plné zuby, takže jsme rádi, když tu přednášející popisují věci z praxe. Třeba co můžeme dělat, postupně po malých krocích, abychom se bránili environmentální úzkosti,“ dodává Michaela Škeříková. Po přednáškách prý následují intenzivní debaty, a čím je téma kontroverznější, tím déle trvá diskuze.

Městskou knihovnu pochválil i místostarosta Berouna Dušan Tomčo: „Moc si toho ocenění vážíme. Za skvělými výsledky stojí vždy lidé a zaměstnanci knihovny v čele s paní ředitelkou odvádějí dlouhodobě výbornou práci. Nejen v klasických službách knihovny, ale právě i v těch věcech navíc, což je právě příklad cyklu Za minutu dvanáct. Knihovna slouží jako prostor pro setkávání lidí, a to i nad konkrétními aktuálními tématy. Rozhodně chceme ve zmíněném trendu pokračovat.“

Bibliotheca inspirans 2023 je ocenění pro knihovny, které dokázaly skvěle pojmout svou komunitní roli v obci. Získalo jej 11 knihoven: Knihovna J. M. Hovorky, Statenice; Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz; Knihovna Třinec; Knihovna U Mokřinky, obec Mokré; Knihovna Ústeckého kraje, Masarykova veřejná knihovna Vsetín; Městská knihovna Beroun; Knihovna města Hradce Králové; Městská knihovna Litvínov; Městská knihovna Mikulov; Místní knihovna Velké Karlovice. Oceněné knihovny získaly mikrogrant ve výši 10 nebo 20 tisíc korun, které využijí pro další rozvoj svých aktivit.