„Jsem moc ráda, že tu můžu jménem Včelky stát a přebírat tento vůz. Děkuji všem sponzorům a paní Pacovské za organizaci a za to, že se ten vůz podařilo zafinancovat v plné výši a že jej naše děvčata mohou využívat k přímé péči o naše klienty,“ navázala svým slovem regionální ředitelka Eva Vojtová. Ta vyjádřila vděčnost i za to, že se podařilo dát dohromady prostředky na pořízení vozu především v dnešní ekonomicky nelehké době.

U předání bylo i vedení radnice Berouna, jež skrze slova starostky Soni Chalupové velmi ocenilo přítomnost organizací, jako je Včelka, a považuje je za nezbytnost k udržení sociálních služeb v regionu, a to hlavně v době pandemie. „Bez takových organizací by pro obce, jakékoliv obce, bylo zajišťování všech zákonně povinných služeb pro občany velmi těžké,“ řekla Soňa Chalupová. Radnice na vůz přispěla částkou dvacet pět tisíc korun, kdy starostka projevila lítost, že pro koronavirové škrty nemohlo město přispět více.

Jak upřesnila personální ředitelka Včelky Lucie Příhodová, vůz bude především sloužit pracovnicím, které se musí dostávat i mimo Beroun do okolních obcí a vesnic, kam by se bez aut dostávaly jen stěží. „Chci za Včelku všem děvčatům, která jsou denně v terénu a tu péči zajišťují, velmi poděkovat,“ ukončila řečnickou část Lucie Příhodová.
Klíče od nového vozu za Včelku poté převzala Eva Vojtová.

Obecně prospěšná společnost Včelka se stará o širokou škálu klientů, jako jsou senioři nebo osoby se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením. V rámci osobní asistence poskytují péči klientům se sníženou soběstačností například z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotních postižení, které vyžadují pomoc jiné fyzické osoby. Dále pak i osobám se zdravotním postižením, kterým hrozí sociální vyloučení.

Díky iniciativě agentury Kompakt podobně darovaných aut, které agentura zajistila, v celé republice jezdí už osm set šedesát čtyři. Z toho jich deset, včetně tohoto posledního, lze potkat na Berounsku.