„Společně jsme založili celosvětovou antifrakční síť s cílem zakázat těžbu břidlicových plynů takzvaným hydraulickým frakováním na celém světě," uvedl Jiří Malík z Koalice STOP HF ČR, která konferenci pořádala společně s Koalicí STOP HF Český kras a hostitelským městem Berounem.

Konference se mimo jiné zúčastnili i europoslanci Jiří Maštálka a Pavel Poc, hejtman Středočeského kraje Josef Řihák i senátor za berounský region Jiří Oberfalzer. Ten se o problematiku těžby břidlicových plynů v Pražské pánvi aktivně zajímá od začátku.

Význam mezinárodní konference vyzdvihl Jiří Malík: „Ze všech koutů zeměkoule zní stejné přání: frakování zastavte celosvětově."

Odborníci varují před radikálním zásahem do přírody, kontaminací spodních vod. Na konferenci lékaři hovořili i o rizicích na lidské zdraví. V této souvislosti mohou využívat poznatky hlavně z USA, kde se metoda hydraulického frakování používá už řadu let.

Prvním krokem nové celosvětové antifrakční sítě bude výzva evropským institucím požadující zákaz používání hydraulického štěpení. Ale jde také o podchycení zájmu veřejnosti.

Na tuto problematiku upozornila na tiskové konferenci i starostka Berouna Šárka Endrlová .

V Berouně podle jejích slov využívají všechny dostupné možnosti. Lidé mohou získat informace o metodě hydraulického štěpení stejně jako o probíhající konferenci několika způsoby. „Veřejnost informujeme prostřednictvím webových stránek města, na facebooku, městským rozhlasem, úzce spolupracujeme s lokálními médii," konstatovala Šárka Endrlová.

Vyzdvihla i loňskou úspěšnou petiční akci, kdy se proti těžbě břidlicových plynů v této lokalitě podařilo petičnímu výboru nasbírat 25 tisíc podpisů.
Jak ale uvedla, i přes tuto snahu většina Berouňanů vůbec netuší, co se v těchto dnech v Berouně děje a o hydraulickém štěpení v životě neslyšela. A přitom právě informovanost je zásadní.

Koalice STOP HF ale dělá vše, aby se lidé o nebezpečí této metody těžby dozvěděli. Už nyní plánují například uspořádání světového akčního dne za čistou vodu, který má připadnout na 22. března.

Ve čtvrtek 7. března  večer se ve Společenském dmě Plzeňka uskuteční od 19 hodin Koncert za živou vodu v produkci Jana Sidovského. Kocert je jedním z doprovodných bodů mezinárodní konference.

V pátek 8. března se koná modrý pochod na hrad Karlštejn. Sraz všech účastníků v modrém oblečení je v 9 hodin na karlštejnském nádraží.