Podle předsedy spolku Václava Kováře se tento víkend dokončila prakticky nejdůležitější fáze projektu, pokud jde o navrhnuté společenství rostlin. „Kdybych to měl jmenovat, vysadili jsme ořešáky, jírovce, platany, jeřáby břízy, hlohy a habry. Pokud k tomu připočtu i ovocné keře, které jsme sázeli minulý víkend, dostaneme se k asi čtyřicítce nových dřevin. Teď už to všechno hezky poroste a vlastně zbývá pouze dokončit komunitní jedlé a bylinkové záhony,“ upřesnil předseda.

Park Na Paloučku má být především místem pro setkávání veřejnosti, kde návštěvníci také budou moct ochutnat místní plody. K celkové podobě parku a veškerého rozmístění stromů, keřů a záhonů přispěla zahradní architektka.

„S tímto úkolem nám pomohla Jitka Mušková. Například po obvodu jsou nyní zasazené okrasné keře, které, až povyrostou, prostor Paloučku hezky oddělí od sousední silnice. Uvnitř se poté nachází keře jedlé a stromy časem poskytnou v horkém létu příjemný stín. Ideálem je, když si sem lidé přijdou posedět a odpočinout, budou moct ochutnat nějaké místní plody, až to tu bude všechno hezky zrát, “ říká Kovář.

Na výsadbu stromů spolek získal dotaci 231 tisíc korun z Fondu životního prostředí. „Sázení keřů podpořilo město Beroun, které letos vůbec poprvé vydalo dotace na veřejnou zeleň. Určitě bych chtěl za tolik potřebné finance poděkovat i Nadaci Tipsport, České spořitelně a jejímu fondu Dokážeme víc, Nadaci VIA a samozřejmě více než 50 dárcům, kteří přispěli do výzvy na darujme.cz. Díky všem jsme s pomocí dobrovolníků, jimž taktéž patří obrovské dík, mohli celý projet realizovat,“ nešetřil chválou Kovář.

Úsilí spolku a dobrovolníků podpořily a podporují i různé firmy či místní podnikatelé. „Konkrétně tento víkend nám firma Boels Rental bezplatně zapůjčila štěpkovač, díky němuž jsme mohli výřezy, co jsme tu nadělali, nasekat a vzniklým mulčem všechny záhony připravit na jaro. Black Dog Beroun zase obstaral něco teplého do žaludku, když nám přichystal výbornou gulášovou polévku,“ dodal předseda spolku.

Zjara se Berounská zeleň s dobrovolníky pustí do další fáze budování parku. „Ta bude například zahrnovat mobiliář, hobitín a zasakovací jezírka včetně opravy studny; a hlavně lavičky, aby si lidé mohli mezi nově vysazenými keři a stromy na co sednout,“ uzavřel Kovář.