Kvůli tomu se odehrála schůzka zástupců školy, Středočeského kraje a berounské radnice. Na programu byla právě otázka chybějící tělocvičny. To není nijak nový problém, vedení gymnázia se tím zabývá už dva roky, kdy ředitel Stanislav Lidinský řeší s místostarostou Michalem Mišinou tuto potřebu již dva roky.

„Nabízíme gymnáziu a potažmo Středočeskému kraji součinnost. Pro tělocvičnu můžeme nabídnout pozemky města sousedící s areálem školy. Z druhé strany chceme, aby bylo možné po vyučování využívat tělocvičnu pro potřeby berounské veřejnosti a sportovní oddíly,“ konstatoval místostarosta.

Nápad, aby se tělocvična vystavěla, podpořili na schůzce i zástupci kraje: radní pro oblast školství Zdeněk Seidl a náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovács. „Stejně tak souhlasili i s maximálním využitím sportoviště pro veřejnost. Právě Středočeský kraj, jako zřizovatel gymnázia, by stavbu sportoviště financoval,“ uvedlo vedení Berouna.

Zatím se ale vše pohybuje v teoretické rovině. Město musí ve spolupráci s krajem připravit memorandum o vzájemné spolupráci; následovat bude zhotovení hrubé objemové studie, která poslouží k prvnímu odhadu celkových nákladů. „Až poté bude moci Rada Středočeského kraje začít o stavbě tělocvičny reálně jednat,“ dodali představitelé Berouna k výsledku schůzky.