V letošním roce by mělo být berounské koupaliště ještě otevřené. Připravovaná rekonstrukce se jeho provozu v nadcházející sezoně ještě nedotkne. Bude ho provozovat společnost AVE na základě platné smlouvy. Veřejnosti se uzavře až po jejím ukončení. Po ukončení rekonstrukce by jeho provoz měla zajišťovat firma Berounská sportovní „V současné době se pracuje na projektové dokumentaci. Během letošního roku se zajistí kompletní projekt na rekonstrukci bazénu. Máme na něj schválené peníze i v rozpočtu. Na zpracování projektové dokumentace v něm počítáme se dvěma miliony korun,“ informoval starosta Berouna Ivan Kůs. Projektovou dokumentaci chce město v letošním roce dokončit a letos chce také získat stavební povolení.

Samotná realizace by se měla zahájit v příštím roce a celkové náklady na ni by měly být zhruba kolem 25 až 30 miliony korun. To je ale předběžný odhad. O tom, kolik rekonstrukce berounského koupaliště bude nakonec stát, rozhodne až zpracovaný projekt. „Předpokládá se, že by se rekonstrukce venkovního koupaliště mohla rozdělit na etapy. První etapa by zahrnovala vybudování zázemí pro návštěvníky a určitého nezbytného komfortu,“ poznamenal Ivan Kůs. Město chce v objektu pro návštěvníky zajistit také odpovídající občerstvení. To by mohla provozovat i nějaká firma. V tomhle směru venkovní koupaliště na Velkém sídlišti bylo vybudované v sedmdesátých letech a jeho technologie je velmi zastaralá a hlavně opotřebovaná. Jedno je jisté, v současné podobě koupaliště dále provozovat nelze Podle vyjádření starosty Berouna tuto sezonu ještě bez problému vydrží.

Berounský bazén spravovaly mnoho let berounské technické služby. Koupaliště provozovaly, ale nijak výrazně do něho neinvestovaly. Ty ho pak předaly městu, ale bohužel ve velmi žalostném stavu. V loňském roce tak vedení Berouna stálo před otázkou co s ním. Objevily se i takové názory, že by se měl zrušit a pozemky prodat. Zájem by o ně byl pravděpodobně veliký. O koupališti rozhodovali loni zastupitelé Berouna na veřejném zasedání. Zastupitelstvo mělo vybrat jednu ze tří navržených variant, a to hlasovat pro mnohamilionovou investici do koupaliště a zachovat ho veřejnosti, uvolnit peníze jen na nejnutnější opravy, a nebo koupaliště uzavřít.

Vedení města se ale nakonec rozhodlo i přes odpor některých zastupitelů zachovat venkovní koupaliště obyvatelům města. Před svým konečným rozhodnutím uspořádalo ohledně koupaliště i veřejnou anketu. V té si většina lidí přála jeho zachování. „Do ankety jsem se také zapojila. Narodila jsem se tady a neumím si představit, že by naše město nemělo vlastní koupaliště. Kam bychom v létě chodili? Vím, že není nijak extra veliké, ale když jsou velká vedra, je fajn, když se tam mohu s dětmi zajít vykoupat. Bydlíme v paneláku, takže těch možností moc nemáme,“ konstatovala Katka Jandová.