„Psychiatrická péče pro nás v tomto smyslu představuje velkou výzvu. V České republice je tento obor dlouhodobě zanedbávaný, a to jak finančně, tak koncepčně, kdy organizace psychiatrické péče již neodpovídá modernímu přístupu dnes již obvyklému v západních zemích,“ uvedl Sotirios Zavalianis, majitel berounské nemocnice.

„Léčit tělo dokážeme celkem dobře, horší je to ale s duší. Výstavba centra nám umožní vedle péče o tělo a jeho rehabilitace nabídnout i psychiatrickou a psychologickou péči lidem, kteří se potýkají právě s duševními obtížemi, kterých navíc rapidně přibývá,“ dodal.

Celkové náklady na stavbu by měly dosáhnout 1 miliardy korun a na schématech léčby již nyní pracují přední odborníci na duševní zdraví tak, aby mohlo Centrum duševní rehabilitace do pěti let zahájit provoz. Jen stavební povolení, které před dvěma lety získali, stálo osmnáct milionů korun.

Rozšířit areál berounské nemocnice o Centrum duševní rehabilitace za miliardu korun plánuje majitel nemocnice už delší dobu. První zprávy o výstavbě centra se v médiích objevily už před dvěma lety. Protože je takový projekt v podstatě ztrátový, plánovala se původně výstavba nového psychiatrického centra s pomocí dotace z Evropské unie.

V roce 2017 dostal Sotirios Zavalianis odpověď se závěrem, že navrhovaný projekt na výstavbu psychiatrické kliniky nevyhovuje. „Vypadá to, že jediní, kdo chce, aby centrum vzniklo, jsme my sami. Dostali jsme všechny možné negativní hlasy, ale ani jeden pozitivní," uvedl před dvěma lety Zavalianis. A jak je vidět, své myšlenky se nevzdal a to se mu vyplatilo.

Projekt podle majitele nemocnice zapadá do nově připravené koncepce psychiatrie v Česku a reaguje na potřeby berounského regionu, přilehlých oblastí a západní části Prahy. Záměrem investorů je vytvoření moderního regionálního centra, které zajistí celé spektrum psychiatrie a bude klást i důraz na duševní rehabilitaci, destigmatizaci psychiatrické diagnóz.

Budova bude mít kapacitu 150 lůžek, počítá se s velkým prostorem pro specializované ambulantní služby, denní stacionář a další doprovodné služby. Součástí bude multifunkční kinosál, divadlo, tělocvična, pětadvacetimetrový bazén, prosklené atrium s tropickými rostlinami, restaurace a kavárna pro pacienty. Pokoje mají být nejvýše dvoulůžkové, v centru bude i kryté parkoviště zajišťující pacientům diskrétnost.

Investice do Centra duševního zdraví, určeného především pro léčení současných civilizačních chorob, nebude mít v České republice obdoby. Počítá i s rozsáhlými podzemními garážemi, velkou tělocvičnou, divadelním sálem a dalšími moderními prostory určenými k léčbě. Na stráni vedle areálu vyroste vinice. „Museli jsme budovu hodně zapustit do země, abychom nenarušili celkový architektonický ráz areálu nemocnice a pohled do údolí,“ dodává Sotirios Zavalianis.

Investiční akci financuje skupina, v jejímž portfoliu je kromě berounského zařízení také nemocnice v Hořovicích, komplexní onkologické centrum v Pardubicích a další pracoviště. Provoz centra by měl být dotován skupinou kolem 30 až 40 miliony korun ročně. Poskytované služby mají být dostupné každému.