Protože zastupitelé Berouna schválili nové názvy pro pět nepojmenovaných berounských ulic, musel i v souvislosti s tím také upravit stávající školské obvody. V Berouně přibyly ulice Konopíkova, Maxova, Nekolného, Nepilova a Wintrova. Kvůli nim město muselo nakonec vydat novou obecně závaznou vyhlášku, která závazně stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Beroun.

Tuto povinnost obcím uložila také novela školského zákona. „ Obce jako zřizovatelé mateřských škol mají, obdobně jako v případě povinné školní docházky, povinnost stanovit školské obvody spádové mateřské školy a pro každé dítě, které dosáhlo věku pro předškolní vzdělávání, zajistit místo ve své mateřské škole ve školském obvodu podle místa trvalého pobytu," vysvětlil starosta Berouna Ivan Kůs.

Obecní vyhlášku najdou obyvatelé města na webových stránkách Berouna. „Musím se na ni podívat. Dcerku bych chtěla příští rok dát do mateřské školy a musím si ověřit, do které patří. Chci ji nechat zapsat do mateřské školy při 2. Základní škole v Preislerově ulici. Doufám, že to vyjde," poznamenala Jitka Smržová z Berouna.

Ve všech berounských mateřských školách si mohou rodiče i děti při zápisu prohlédnout třídy, šatny i ostatní prostory. V mateřské škole při 2. Základní škole v Preislerově ulici se zápis dětí uskuteční v levé části budovy, ve třídě Medvídků. Veškeré informace budou viset na nástěnce u třídy, ve které bude zápis.

Příprava na předškolní docházku

„Každé dítě by na vstup do školky mělo být připravené. Mělo by mít zafixované základní hygienické návyky. Umět si samo dojít na WC a dokázat se najíst lžící i napít z hrnečku. Také by se mělo snažit o samostatné oblékání a obutí. Je jasné, že mnohé z dětí, které k zápisu přijdou, si neumí ještě samo zavázat pořádně tkaničku. Ale děti by se o to měly alespoň snažit," poznamenala učitelka jedné z berounských mateřských škol.

Rodiče si k zápisu musí přinést rodný list dítěte a doklad k ověření jeho trvalého pobytu. Občanský průkaz jednoho z rodičů nebo potvrzení z evidence obyvatel. Ve dnech 11. a 12. května se uskuteční zápisy pouze v mateřských školách zřizovaných městem Beroun. Pro přijetí dítěte platí několik kritérií. Patří k nim právě zmiňované dodržování osobní hygieny a zvládání sebeobsluhy. Dalším kritériem je individuální situace dítěte dle spádové oblasti. Například, když konkrétní mateřskou školu navštěvuje už jeho sourozenec. Nebo když je dítě hlášeno k celodennímu pobytu, sociální důvody a další. Pořadí přijetí žádostí nehraje při jejich posuzování žádnou roli.

Ředitel školy má oprávnění posoudit individuální případy.