„První pokladnička se zaplnila dary, které budou určeny na školní pomůcky a aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin a na opravu herních prvků na hřišti azylového domu pro matky/otce s dětmi v Lochovicích. Další pomocí bude oprava vodovodní přípojky pro nemocného, nízkopříjmového seniora, pana K," uvedla mluvčí Farní charity Beroun Jitka Papežová.

Výši vykoledované částky zveřejní místní pořadatel, tedy Farní charita Beroun, po rozpečetění všech sedmnácti pokladniček na Městském úřadě v Berouně 14. ledna.

V Berouně koledování zahájili skauti střediska Radost a Naděje – Oceloti. Včera, na Tři krále, jste koledníky mohli potkat v okolí berounského Penny marketu na Třídě Míru a na Husově náměstí. Ve středu odpoledne také vyrazil do okolí berounského náměstí během své schůzky tentokrát dívčí skautský oddíl. Včera mohli na koledníky narazit 
i lidé v Suchomastech. Tato skupinka se k tříkrálovému koledování Charity ČR přidává úplně poprvé.

Tříkrálová sbírka vyvrcholí o víkendu. „V sobotu se na koledníky mohou těšit na Zavadilce, na Tmani, Louníně a v Koněprusích. V Lochovicích vyrazí po obci a okolí také dvě skupinky koledníků. Jedni pěší z azylového domu pro matky s dětmi v tísni 
a druzí na koních z lochovického statku rodiny Mašků," dodala Jitka Papežová.

Závěrečným počinem letošního koledování bude Tříkrálový koncert pěveckého sboru Comodo v kostele sv. Václava v Loděnicích.