Ve druhé polovině příštího roku má na plánované trase okruhu neboli dálnice D0 začít dlouho očekávaná stavba v úseku východně od Prahy: na spojnici Běchovic s dálnicí D1.

Jako další významné novinky pro rok 2024, chystané na hlavních tazích, Deníku připomněl Jiří Veselý z centrály Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) plány na zahájení stavby několika úseků dálnice D7: jednak jde v Praze o lepší napojení letiště, jednak o výstavbu D7 v kladenském okrese: od Slaného po obec Kutrovice – a pak dále ve směru na Panenský Týnec již na Lounsku v Ústeckém kraji. Celkem se jedná o čtyři velké stavební akce s výstavbou dálničních úseků v celkové délce 23,9 kilometru.

ŘSD také chystá několik významných oprav a rekonstrukcí, které přinesou citelné omezení dopravy na páteřních dálničních tazích. Zejména kvůli opravám mostů.

Velmi očekávanou dálniční událostí pro rok 2024 pak je zprovoznění chybějící části dálnice D4 při pomezí příbramského okresu a Písecka v Jihočeském kraji. Zde se vlastně jedná o pět staveb či úseků, budovaných od roku 2011: Háje–Milín (5,5 km), Milín–Lety (11,6 km), Lety–Čimelice (2,6 km), Čimelice–Mirotice (8,5 km) a Mirotice rozšíření (3,7 km).

Hlavní město své plány upřesní

V Praze budou chystané velké silniční stavby představeny až v lednu. Za Technickou správu komunikací to Deníku řekla její mluvčí Barbora Lišková. V přípravě je sice řada akcí, nicméně jejich přesné načasování bude záviset na výsledcích jednání nad schváleným rozpočtem. Ten praští zastupitelé odsouhlasili ve čtvrtek 14. prosince – to však neznamená, že by tím byl přesně určen seznam prací chystaných pro příští rok.

„Konkrétní plány a harmonogramy se teprve budou vytvářet,“ řekla Deníku Lišková. S tím, že vše závisí na výsledcích dalších jednání. „Některé akce přinesou velké zásahy do dopravy – a my je proto musíme koordinovat s ŘSD a dalšími partnery,“ konstatovala. Teprve z uzavřených dohod má v lednu vyplynout konkrétní přehled akcí pro rok 2024 a jejich načasování, uvedla Lišková.

Zatím prý nelze jednoznačně hovořit ani o takové zdánlivé jistotě, jakou je pokračování oprav Barrandovského mostu. „Zvažujeme variantu, že by plánované dvě etapy prací mohly být sloučeny do jedné,“ připomněla Lišková. Zdůraznila však, že teprve další jednání ukážou, zda se tak stane – a pokud ano, kdy by k tomu mělo dojít.

close Velké stavební akce, které se Ředitelství silnic a dálnic chystá zahájit v roce 2024. info Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR zoom_in Velké stavební akce, které se Ředitelství silnic a dálnic chystá zahájit v roce 2024.

Ostatně právě po schválení rozpočtu hlavního města vystoupil předseda klubu opoziční Prahy Sobě s kritikou: podle něj v něm chybí dostatek peněz právě na klíčové dopravní stavby. V té souvislosti zmínil vedle pokračování rekonstrukce Barrandovského mostu budování zastávek autobusů a tramvají či projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti chodců. Investice spojené s dopravou se v rámci rozpočtu i tak řadí mezi nejvyšší výdaje. Podle výše částek figurují na špici výstavba trasy metra D, budování vozovny pro tramvaje v Hloubětíně či výstavba spojnice mezi Prahou 4 a 5 v podobě Dvoreckého mostu.

Obchvat Hořovic

Ze středočeských plánů pro rok 2024 připomněl krajský radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl (ODS) především zahájení stavby silničních obchvatů Čelákovic na Praze-východ a Hořovic na Berounsku. Oba by měly začít sloužit do roku 2026. Další obchvaty se budou připravovat s tím, že na jejich výstavbu dojde poté, co budou k dispozici peníze. Dokončeno v příštím roce má být podle Bendlových slov nové napojení průmyslové zóny v Mladé Boleslavi.

Krajští silničáři, kteří mají na starost přes osm a půl tisíce kilometrů komunikací druhé a třetí třídy, budou velkou pozornost věnovat opravám mostů a vozovek „po zimě“, kdy se počítá s pokračováním trendu v podobě prací soustředěných na souvislejší úseky. „Nechceme jen ‚látat‘ jednotlivé díry,“ uvedl Bendl.

Z takových stavebních akcí lze připomenout třeba rekonstrukci silnice II/106 mezi Benešovem a Týncem nad Sázavou, po níž denně projede šest až sedm tisíc vozidel. Komplikace v dopravě spojené s objížďkou potrvají několik měsíců. „Pokud splní krajský úřad slib, měla by rekonstrukce začít v březnu,“ uvedl týnecký místostarosta Petr Znamenáček (Nezávislí). Mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová sice přesný termín nesdělila, ale potvrdila, že se akce připravuje. Součástí akce měla být i demolice starého a stavba nového mostu přes Konopišťský potok. Zda skutečně dojde k bourání celého mostu, nebo cestáři v rámci úspor peněz i času odstraní pouze takzvanou horní stavbu, tedy mostovku, a novou vybudují na současné spodní stavbě, není jisté: hlavní slovo bude mít po odstranění mostovky statik.

Zásadní proměna Smíchova a Masaryčky

Na železnici bude velkou akcí třeba pokračování modernizace koridoru podél Berounky, a to ve více než sedmikilometrovém úseku mezi Karlštejnem a Berounem. Práce, jejichž výsledkem bude zrychlení cestování mezi Prahou a západními Čechami, zde začaly v listopadu. „Potrvají do roku 2026, budou ale mít menší vliv na dopravu, než se původně očekávalo,“ poznamenal mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Generální ředitel organizace Jiří Svoboda upřesňuje: „Práce se obejdou bez úplného přerušení provozu. Kolem pracovních míst bude navíc možné jezdit rychleji; namísto běžně používaných 50 km/h se bude projíždět osmdesátkou,“ zmínil opatření, které má prospět pravidelnosti jízd vlaků. V rámci stavby se změní podoba zastávky Srbsko, u Tetína dojde na rozsáhlou sanaci skalních masivů nad tratí.

Na stejné trase se také počítá s rozsáhlou rekonstrukcí nádraží na pražském Smíchově. Stavební sezona 2024 ale bude v metropoli i jejím okolí bohatší. Správa železnic dále v hlavním městě chystá velkou přestavbu Masarykova nádraží. Zde ministr dopravy Martin Kupka (ODS) ohlašuje zahájení prací „už krátce po Novém roce“. A připomíná, že jak Smíchov, tak Masaryčka, v Praze patřící mezi klíčové železniční uzly, zásadně změní svoji podobu.

Pro rok 2024 dále ředitel Svoboda plánuje masivnější práce na několika železničních trasách ve středních Čechách: celkovou opravu úseku z Poříčan do Nymburka, cyklickou údržbu trati od Prahy-Hostivaře po Votice a opravy trakčního vedení mezi Lysou nad Labem a Starou Boleslaví.

Pokračovat také budou práce v rámci projektu železnice mezi Prahou a Kladnem s odbočkou na letiště: vedle úseků v Praze (mezi Bubny a Výstavištěm) a v Kladně (na Ostrovec), kde je modernizace v plném proudu, se bude hledat firma pro stavbu v trase od pražské Ruzyně po Kladno. Na vlastní koleje k letišti včetně stavby tamní stanice má ale dojít až v roce 2025.
Obnova čeká mimo jiné nádražní budovu v Čáslavi; na hlavním nádraží v Mladé Boleslavi se má začít stavět nová budova.

Chystané zahájení staveb dálnic v okolí Prahy v roce 2024

* D0 (Pražský okruh): úsek SOKP 511 Běchovice–D1 (12,6 km)
- Dokončen již byl pyrotechnický průzkum, nyní se kácejí dřeviny; začátkem příštího roku začne archeologický průzkum
- Plánované zahájení stavby ve druhé polovině příštího roku; očekávané zprovoznění v roce 2027

* D7: Aviatická–Ruzyně; 1. etapa (1,1 km)
- Účelem stavby je kapacitní napojení Letiště Václava Havla Praha na dálnici D7 ve směru k centru metropole i opačně; jedná se o změnu nynější nebezpečné mimoúrovňové křižovatky s dopravně nevyhovujícími rampami
- Očekávané uvedení do provozu v roce 2026

* D7: Slaný-západ–Kutrovice (3,4 km)
- V plném proudu jsou kácení dřevin a skrývka zeminy, následovat bude práce archeologů; už také běží výběrové řízení na zhotovitele
- Předpoklad uvedení do provozu v roce 2026

* D7: Kutrovice–Panenský Týnec (6,8 km)
- Jde o součást souboru staveb ke zkapacitnění nynější dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7
- Nyní se chystá vypsání výběrového řízení na zhotovitele; očekávané zprovoznění v roce 2026

* D10: mimoúrovňová křižovatka Kosmonosy
- Letos započatá přestavba bude pokračovat například zakládáním opěr a křídel mostů přes dálnici, založením mostu přes odvodňovací zařízení v Průmyslové ulici či dokončením přeložek sítí
- S uvedením stavby do provozu se počítá v roce 2025

Omezení dopravy na hlavních tazích kvůli rekonstrukcím

* D1: rekonstrukce mostu Šmejkalka na 24. kilometru
- Rekonstrukce nejstaršího dálničního mostu v České republice vstoupí po letošních přípravných pracích pod mostem do skutečně ostré fáze: s bouráním vrchní nosné části mostu, která bude nově postavena
- Práce mají být dokončeny v roce 2027, přičemž z celkové doby realizace 1460 dní má být doba omezení provozu na dálnici maximálně 755 dní

* D4: celková rekonstrukce mostů u Staré Huti
- Jde o opravu sousedících mostů (pravého a levého) nad silnicí II/114 mezi městem Dobříš a obcí Stará Huť a nad železniční tratí s vlečkou
- Projekt řeší závady zjištěné mimořádnou prohlídkou a zaznamenané ve stavebně technickém průzkumu

* D11: oprava mostů u obce Velenka
- Práce na sousedících mostech (pravém a levém) nad silnicí III/3308 zahrnují především obnovu betonové desky na nosnících a obnovu křídel i závěrných zídek opěr
- Součástí akce je provizorní vyvěšení inženýrských sítí na mostech po dobu opravy

* I/9: Předboj, úprava křižovatky se silnicí III/0086
- Křižovatka dostane v obou směrech nové odbočovací pruhy pro zahýbání vlevo, nové zálivy autobusových zastávek a dojde na rekonstrukci vozovky v délce 460 m
- Nyní se formou veřejné soutěže vybírá zhotovitel; omezení dopravy na jeden jízdní pruh (s kyvadlovým provozem řízeným světly) potrvá zhruba dva měsíce

* I/16: Řepov, zkapacitnění křižovatky s místní komunikací
- Cílem je zvýšení kapacity průsečné křižovatky s provozem řízeným semafory a oprava hlavní komunikace v délce 360 m
- Doba omezení provozu nemá přesáhnout 14 týdnů

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR; přehled není úplný – průběžně se bude aktualizovat a doplňovat