Pro cestující to znamená hlavně ušetřené peníze za jízdné. Díky jednomu tarifu si budou moci koupit předplatný kupon nebo přestupní jízdenku, a ta bude platit jak v Praze, tak v jejich okrese. V současné době cestující musejí použít více druhů jízdného, což se jim prodraží. Další výhodou mají být nové jízdní řády, díky kterým spoje budou navazovat.

Dříve než obyvatele Berounska potěší levnější jízdné cestující na Kladensku. Tento okres se součástí Pražské integrované dopravy stane už letos 26. srpna. není to ale jen o výši jízdného, kladenští dopravci musí už od tohoto data zvýšit kvalitu svých služeb. Měla by být například čistší vozidla, důraz bude kladen i na chování řidičů anebo dodržování jízdních řádů. Někteří dopravci už z tohoto důvodu začali nakupovat nové, většinou nízkopodlažní autobusy.

Cílem společnosti Ropid, která organizuje MHD v Praze a částečně i dopravu za hranicemi hlavního města, je zapojit do Pražské integrované dopravy celé střední Čechy. Po kladenském okrese by to v září měla být také oblast Mšena a Kokořínska. Na jaře právě Berounsko a po něm by mělo přijít na řadu i propojení s Příbramskem a Mladoboleslavskem.

Součástí systému jsou kromě autobusů i příměstské vlaky. I do nich chce Praha i Středočeský kraj investovat. Brzy by tak například mohlo dojít k posílení vytížených vlakových spojů.

JANA KÁNINSKÁ