Místo na sociálních odborech městských úřadů si o ně zájemci nyní žádají právě na kontaktních místech úřadů práce. Je to tak i v Berouně a Hořovicích. Veškeré dávky, které lidé dosud dostávali z důvodu zdravotního stavu, nebo z důvodu hmotné nouze, vyplácí od 1. ledna úřad práce. Jsou zde zřízena oddělení nepojistných dávek, to je případ Berouna.

Na malých úřadech, jako jsou Hořovice, kde mají méně jak patnáct zaměstnanců, se tento název neuvádí. Pracovnice zde dávky vyplácejí také. Zájemci si o dávky žádají na kontaktních místech úřadů práce v místě jejich trvalého pobytu.

Práci ztěžují výzvy oraganizací zdravotně postižených

Hořovičtí stihli vše přestěhovat před Vánoci a mezi svátky, přesto se potýkají s velkými problémy. Práci jim ztěžují i výzvy organizací zdravotně postižených k hromadným návštěvám úřadů práce a tím k jejich zahlcení. Pracovnice úřadu práce jsou pouhými nástroji v sociální reformě a tyto bojkoty jim práci jen znesnadňují.

Také sami klienti si svou situaci neusnadňují, neboť dávky dříve vyřízené mít stejně nebudou, stojí na úřadech práce zbytečně fronty a nepřispívá to ani k mezilidským vztahům a duševní pohodě. „Občané, kteří jsou držiteli mimořádných výhod 2. a 3. stupně a v dřívějších letech pobírali příspěvek na benzín a chtějí si požádat o příspěvek na mobilitu, mohou tak učinit do konce ledna,“ upozornila za odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Hořovice Olga Kebrlová.