Od července loňského roku jsou řidiči za přestupky potrestáni nejen finančním postihem, ale na jejich konta se přičítají nepříjemné body. Šoféři z regionu na tom nejsou nejhůře. Zůstávají v počtu bodovaných řidičů pod průměrem republiky i Středočeského kraje. Přesto za přestupky a trestné činy bylo bodováno 2469 řidičů z Berounska a 1152 z Hořovicka. Z uvedeného počtu získalo 12 bodů42 řidičů z Berounska a 31 bodů z Hořovicka.

Své o tom ví i Karel z Berounska, který několik bodů nasbíral cestách po vlastech českých. Navíc se domů vrátil bez řidičského průkazu. Byl mu odebrán za rychlou jízdu. „Cestu z dovolené musela zvládnout manželka, která nemá s řízením veliké zkušenosti. Vyjížděl jsem s třemi body na kontě. Vůbec jsem netušil, že si další nasbírám za jediný týden,“ vzpomíná muž, který byl až dodatečně vyrozuměn, že po dovolené dosáhl 12 bodů.

Než jsou řidiči připsány body na konto, musí s ním policie přestupek projednat. „Jestliže řidič s výsledkem jednání souhlasí, nabývá přestupek právní moci a policie odešle oznámení na evidenci řidičů. Zde jsou řidiči i připsány body na jeho konto,“ vysvětlil Miroslav Šmíd z odboru dopravy Městského úřadu Beroun. „Pokud řidič s výsledkem jednání nesouhlasí, přestupek je projednáván ve správním řízení příslušným správním orgánem. Výjimkou nejsou ani řidiči, kteří se dopustili více dopravních přestupků v různou dobu. Nejčastěji se jedná o překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Tyto přestupky jsou řešeny ve společném řízení, čímž se body za ně sčítají,“ objasnil Šmíd.

Řidiči, který dosáhl 12 bodů, posíláme oznámení a do 5 dnů ode dne jeho doručení pozbývá řidičské oprávnění. O jeho vrácení může požádat až po roce. K žádosti musí předložit doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti. Někteří řidiči oznámení záměrně nepřebírají. V takovém případě doručeno náhradním doručením,“ objasnil Miroslav Šmíd.