Měňany jsou prozatím jediným místem na Berounsku i ve středních Čechách, ve kterém jsou domácnosti vytápěny kotelnou na biomasu. Ekologické výtopny by podle projektantů mohli využít i jiné obce v našem regionu. Podle nich jsou nejvhodnější podmínky pro další výstavbu v Osově, Lážovicích a Velkém Chlumci. „Vhodné obce pro zřízení kotelen na biomasu jsou ty, které nejsou plynofikované a které mají dobré možnosti pro získání biomasy. Osov je nejpřijatelnější, má totiž svou vlastní kotelnu u školy. Musela by se pouze rozšířit, nikoliv stavět nová, jako ve Měňanech,“ uvedl projektant Milan Picka.

Zástupci obcí ekologické kotelny nezavrhují, ale obávají se rizika. „Problém je v tom, že není dopředu jisté, zda bude možné na tak finančně náročnou investici získat dotační podporu. Mohlo by se stát, že bychom miliony korun vložili do přípravy projektu, jehož výstavba by z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyla nakonec možná,“ uvedl starosta Osova Zdeněk Veverka s tím, že kotelna na biomasu je jedna z možností, kterou by obec mohla využít v budoucnu.

Stejný názor zastává i starosta Lážovic. „Možnost výstavby kotelny na biomasu budeme projednávat na prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva. Pro obce je však stavba výtopny tohoto druhu obrovským nákladem. Dotační fondy nejsou nikdy jisté,“ uvedl lážovický starosta Jiří Budil. Podle něj záleží i na lidech v obci, jakou možnost zvolí. Zda budou dál topit uhlím, nebo budou souhlasit například s finanční spoluúčastí na přípojkách a získají tak nejen pohodlí, ale hlavně čisté ovzduší.

Obce mohou požádat o dotaci z Evropské unie. „Současné možnosti se nedají srovnávat s obdobím, kdy se do projektu pustili Měňanští. V té době zdroje financování nabízely pouze české fondy. Nyní mají obce možnost přímé dotace z Evropské unie, a to i na projektovou dokumentaci,“ vysvětlil Milan Picka.