Od začátku ledna platí nová úprava pravidel silničního provozu. Změna se týká především navýšení limitu pro nahlášení nehody policii. V případě, že při dopravní nehodě nedojde ke hmotné škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel částku sto tisíc korun, nebyl nikdo usmrcen, nebo zraněn a nedošlo k poškození komunikace a poškození majetku třetí osobě, nemusí účastníci havárii ohlašovat policii.

Řidiči jsou však povinni vyplnit záznam o dopravní nehodě. Jeho originál některé pojišťovny předávaly svým klientům již v loňském roce. „Jedná se o průpisový čtyřstránkový list. První dvě strany jsou v českém jazyce, třetí strana je v angličtině, čtvrtá v německém jazyce,“ upřesnila zástupkyně berounské pobočky České podnikatelské pojišťovny Jitka Mayerová.

Záznam o dopravní nehodě je možné získat i na internetové adrese www.instructor.cz/info_ridici. „Řidiči by ve svém autě měli vozit minimálně dvě vyhotovení v češtině. Vyplnit ho musí každý její účastník. V případě, že lidé vyjíždějí do zahraničí, měli by mít připravený výtisk i
v cizím jazyce,“ upozornila zástupkyně berounské pobočky České podnikatelské pojišťovny.

Podle Jitky Mayerové změna zamotá lidem hlavu. Chaosu zabrání řidiči tím, že si formulář v klidu přečtou a nejméně jednou zkušebně vyplní. „Při havárii jsou lidé ve stresu. Měli by dopředu vědět, co musí do formuláře zapsat. Důležitá jsou čísla pojistných smluv, typ auta, telefonní čísla,“ dodala zástupkyně pojišťovny.