Už celý rok mají hořovičtí občané možnost třídit biologicky rozložitelný odpad. Řada z nich si na třídění zvykla, někteří však upozorňují na to, že nádoby nejsou po pravidelném svozu zcela vyprázdněné.
Lidem není ani lhostejné, jakým způsobem se bio odpad uskladňuje přes zimní měsíce. „S manželkou třídíme bio odpad poctivě. Ten se ale na skládce hromadí. Nikdo ho asi nezpracovává,“ uvedl důchodce z Hořovic. K němu se přidává další občan města. „Viděl jsem, jak popeláři sypou bio odpad do auta ke komunálnímu odpadu. Moc by mě zajímalo, jestli nakonec nekončí tříděný odpad na hromadě s ostatním,“ upozornil muž.

V Hořovicích svoz veškerého odpadu zajišťuje společnost AVE CZ. Jeho zástupci tvrdí, že biologicky rozložitelný odpad se nedá v mrazivém počasí zpracovávat, nicméně je ukládán samostatně, výhradně mimo komunální odpad. „Bio odpad hromadíme na skládce Hrádek. Než přistoupíme k jeho zpracování, musí nejdříve rozmrznout,“ vysvětlil ředitel hořovické společnosti AVE CZ Jiří Kubec.

Některé nádoby není možné v mrazech zcela vyprázdnit. „V případě, že do nich občané vhodí vlhký bio odpad, přimrzá k nádobám. To nám působí veliké potíže, našim pracovníkům se nedaří všechen odpad vyklopit. Lidem doporučujeme, aby tyto plastové nádoby umístili na teplejší místa. Například do sklepa,“ poradil ředitel AVE CZ.

Někteří lidé třídění ignorují. „Nádoby na biologicky rozložitelný odpad si občané často pletou s popelnicí na komunální odpad. Netřídění odpad z bio popelnic pak musíme vysypat na auto, které odváží komunální odpad. A to jsou případy, kdy se lidé mohou domnívat, že vytříděný odpad je odvážen společně s ostatním,“ sdělil Jiří Kubec s tím, že vozidla společnosti AVE CZ jsou označena podle toho, jaký odpad právě vyvážejí.

Třídit bio odpad mohou občané z Hořovic a některých přilehlých obcí díky dotaci, kterou Hořovičtí obdrželi od Krajského úřadu Středočeského kraje. Finanční prostředky byly určené na nákup speciálních popelnic.

Mimo občanů Hořovic mají možnost třídit bioodpad i lidé z Cerhovic, Komárova a Lochovic. Od letošního roku navíc občané z Chaloutek a Tlustice.

O svoz bio odpadu v Berouně se starají pracovníci místních komunálních služeb. Ani zde se nevyhnuli potížím. „Mokrý odpad zamrzá. Často se stane, že je možné vysypat jen část obsahu plastových nádob. Situace se zlepší až při vyšších teplotách,“ uvedl ředitel Technických služeb Beroun Luboš Kácel.
Oproti hořovickým občanům lidé v Berouně třídí odpad pečlivě. „V nádobách na bio odpad najdeme někdy igelitové tašky, stává se to ale velmi zřídka,“ dodal Luboš Kácel.