Lidé je každoročně mohou spatřit v Národní přírodní rezervaci Karlštejn například na Pání hoře u Bubovic, na více místech u Srbska nebo u Koněpruských jeskyní v Národní přírodní památce Zlatý kůň.

Stráně by postupně zanikly

„Jedná se o skalnaté stráně a další významné plochy, s výskytem chráněných druhů rostlin, které jsou vázány na bývalé pastviny. Kdybychom tyto lokality neudržovali, postupně by zanikly. Zarostly by křovinami a po delší době dokonce i lesem,“ vysvětlil zástupce vedoucího Správy CHKO Český kras Vojen Ložek.Na chráněných plochách berounského regionu se vyskytuje mnoho druhů rostlin a živočichů, které přispívají k rozmanitosti přírody. „Jedná se například o hlaváček jarní nebo koniklec luční. Také zde žije spousta druhů motýlů a hmyzu,“ popsal Vojen Ložek.

Stáda se přivážejí

V regionu není dostatek zvířat, která by zajistila rovnoměrné spásání nejvýznamnějších lokalit. „Stáda se buď přivážejí, nebo se sestavují z menších skupin zvířat od místních chovatelů,“ uvedl ochránce přírody. Jak dále uvedl, stáda jsou v regionu nyní tři. To největší má kolem sta kusů ovcí a koz.
Na některé lokality se musí dovážet voda pro zvířata. „Pod Pání horou u Bubovic se nachází potok, voda pro zvířata není však dostupná všude a musíme ji přivážet. To zvyšuje náklady na zajištění pastvy. Vypasení jednoho hektaru stojí mezi deseti až dvaceti tisíci korunami,“ uvedl Vojen Ložek s tím, že v Českém krasu ovce a kozy spásají přibližně kolem třiceti hektarů ročně.