Podle zástupců těchto ústavů situace na Berounsku není kritická. Od nového roku budou podle zákona do těchto zařízení přijímáni lidé podle aktuálního zdravotního stavu, nikoliv podle data odeslání žádosti, jak tomu bylo dosud. „Nebudou již platit pořadníky, kdy byli žadatelé přijímáni podle data podání žádosti. Pořadníky jsme začátkem roku 2007 převzali od zřizovatele domova, kterým je město Hořovice. Seznamy však nebyly zrušeny, všechny zájemce o umístění jsme letos v létě oslovili s dotazem, zda mají skutečně zájem o okamžité umístění do domova pro seniory,“ vysvětlil ředitel hořovického Domova Na Výsluní Josef Forejt.

Všichni žadatelé obdrželi dotazníky

Většina z oslovených lidí neměla zájem o okamžitý nástup. „Dopisy s dotazem, zda lidé chtějí nastoupit nyní nebo až v době zhoršení jejich zdravotního stavu, jsme odeslali celkem 124 zájemcům. Z celkového počtu oslovených mělo zájem o akutní umístění pouze pět osob. Další lidé se přihlásili v průběhu letošního roku. Nyní vedeme šestnáct žádostí o okamžité umístění,“ uvedla sociální pracovnice Jaroslava Ungrová.

Lidé žádají s předstihem

„Z toho vyplývá, že lidé podávají žádosti v drtivé většině s předstihem, pravděpodobně kvůli obavám, že na ně přijde řada až po letech. Systém toho typu, kdy lidé podávají žádost, ale potřebují umístit tak za tři roky, je dnes téměř zbytečný. Zájemce budeme nadále vést v pořadníku, nikoliv podle data podání žádosti, ale podle potřebnosti péče. V současné době jsme schopni akutní zájemce přijmout přibližně do jednoho roka od podání žádosti,“ uzavřel Josef Forejt.

Pořadí určí bodové hodnocení

Dalším místem na Berounsku, které poskytuje služby sociální péče seniorům, je Domov Hostomice – Zátor, poskytovatel sociálních služeb, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj. „Do konce roku 2006 byl pořadník žadatelů o umístění veden na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje. V současné době neexistuje pořadník jako takový, je nahrazen evidencí žádostí o přijetí,“ vysvětlila ředitelka Domova Hostomice – Zátor Alena Káchová s tím, že pořadí těchto žádostí je určováno dle bodového hodnocení, které popisuje akutnost žadatelovy sociální a zdravotní situace, stupeň závislosti na péči druhé osoby a krajskou příslušnost.

Toto hodnocení se řídí metodikou Krajského úřadu Středočeského kraje. Žádost podává zájemce o službu přímo na zařízení dle svého výběru. V současné době má Domov Hostomice – Zátor v evidenciv evidenci 36 žádostí o umístění.