Na odeslání potvrzení školní docházky mají žáci, kteří chtějí získat od Středočeského kraje finanční podporu na jízdné, pouze několik dnů. "Potvrzení školní docházky k žádosti o refundaci žákovského a studentského jízdného formou daru od Středočeského kraje" musí být doručené na kraji do 28. února prostřednictvím České pošty, nebo na podatelnu kraje.

"Stipendium na žákovské jízdné bude za první pololetí možné uznat pouze žákům a studentům, kteří se loni na podzim v řádném termínu přihlásili do systému žákovského jízdného. Pokud tak neučinili, mohou se přihlásit do tohoto systému alespoň na druhé pololetí školního roku. Veškeré informace o termínech odeslání žádostí i potřebné formuláře jsou k dispozici na webových stránkách Středočeského kraje ve speciální sekci, která je Žákovskému jízdnému věnována," uvedla za Krajský úřad Berill Mascheková.