Do 28. února museli žadatelé doručit potvrzení o školní docházce za první pololetí letošního školního roku. Kraj však jízdné zatím neproplácí. Podle jeho zástupců jsou došlé žádosti o žákovské jízdné zdarma a formuláře s počtem dnů školní docházky za první pololetí školního roku 2010/2011 momentálně tříděny a kontrolovány.

Krajští úředníci zjišťují, zda obsahují všechny potřebné náležitosti a podobně. "Jízdné vyplacené až po vypořádání všech došlých žádostí za první pololetí a schválení Radou Středočeského kraje," konstatovala tisková mluvčí Středočeského kraje Berill Mascheková.