Před půl rokem se golfový areál v v prostoru Na Veselé v berounské čtvrti Závodí slavnostně otevíral. Už po šesti měsících ale vyplouvají na povrch problémy, kterým nyní musí majitel golfu, korejská společnost Tifannys čelit.

A problémů je víc než dost. Společnost například musí řešit situaci s pozemky, které má od Armády ČR zatím jen v pronájmu.

Tifannys se navíc dostala do obchodního sporu s dodavatelem stavby firmou Jež. Investor podle našich informací dluží dodavateli stomilionové částky. Celá kauza se dostala ke krajskému soudu, který řešil návrh dodavatele stavby na předběžné opatření, aby do konce soudního sporu nemohla firma Tiffanys s majetkem nakládat. Soud návrhu vyhověl.

Ani to však není poslední problém, kterému golf v Berouně musí čelit. Nejasnosti jsou totiž také¨s některými stavebními povoleními. Jedná se o některé přístupové komunikace a parkoviště. „Stavební úřad zahájil řízení o odstranění nepovolených staveb a staveb postavených v rozporu se stavebními povoleními,“ sdělil vedoucí Stavebního úřadu v Berouně Martin Pech.

Stavebník podle jeho slov musí prokázat, jakou dopravní infrastrukturu – cesty provedl a v jakém rozsahu. „Z toho vyjde, které stavební úpravy stávajících cest nevyžadují ani ohlášení, které vyžadují ohlášení a které stavební povolení. U parkovišť se jedná o totožný postup,“ uvedl ke kauze golfového areálu pro Berounský deník Martin Pech.

Stavební úřad stanovil hůtu pro podání dodatečného stavebního povolení. V opačném případě, tedy pokud společnost ve stanovené lhůtě nepožádá o dodatečné povolení spolu s doklady podle stavebního zákona, visí nad golfem hrozba v podobě nařízení odstranění černých staveb. Beroun – Golfový areál v Berouně musí řešit hned několik problémů. Jedním z nich je chybějící stavební povolení na některé komunikace a parkoviště.

Společnost nyní musí urychleně požádat o dodatečné stavební povolení. Jinak hrozí, že stavební úřad nařídí černé stavby odstranit.

Další reálnou hrozbou jsou ale pokuty. „Bude zahájeno řízení o správním deliktu se stavebníkem a se stavebním podnikatelem, který provedl stavby v rozporu nebo bez stavebních povolení,“ upřesnil vedoucí stavebního úřadu v Berouně Martin Pech.

Berounský deník se zajímal o to, jak může k problémům s chybějícím stavebním povolením dojít. Mezi obyvateli Berouna se nesou zprávy, že je to jednoznačný záměr.

„Obecně je více než polovina staveb, které se v průběhu stavby mění oproti vydanému stavebnímu povolení. Podle stavebního zákona jsou možnosti v závislosti na rozsahu změn, jak změnu povolit. V tomto případě je chybou stavebníka, že nepožádal stavební úřad o změnu stavby před dokončením. U staveb bez povolení je to jasné,“ odpověděl Martin Pech.

V následujících vydáních Berounského deníku přineseme vyjádření ministerstva obrany ke kauze pronájmu pozemků golfového hřiště. K problémům, které berounské golfové hřiště v současnosti zmítají, se vyjádří v některém příštím vydání i ředitel sportovního areálu Vojtěch Matějček.