Berounský Golf Resort v posledních dnech plní stránky mnoha médií. Objevují se informace například o chybějících stavebních povoleních na části příjezdových cest či parkoviště.

„Části prováděných terénních úprav, komunikací, parkoviště a inženýrských sítí stojí skutečně na pozemcích, které nebyly součástí příslušných povolení, ale v těchto případech bylo velmi těžké realizovat celou stavbu, aniž by byly provedeny i tyto dílčí části. Navíc jsme celou dobu vycházeli ze skutečnosti, že podmínky k realizaci těchto částí byly v souladu s vyjádřením tehdejší VUSS Plzeň z roku 2004 splněny a že po ukončení sporu o takzvaný historický majetek mezi městem Beroun a Ministerstvem obrany jde v případě obou subjektů pouze o potvrzení souhlasu, vydaného k předcházejícím stupňům povolovacího řízení,“ uvedl pro Deník ředitel golfového areálu Vojtěch Matějček.

Podle jeho slov je majitel areálu, korejská firma Tifannys, připraven zaplatit případnou pokutu. „Pokud bude o případné pokutě rozhodnuto v souladu s příslušnými vyhláškami, nelze tuto skutečnost nerespektovat,“ uvedl Matějček.

Pokud firma od stavebního úřadu nezíská dodatečné stavební povolení, může úřad nařídit odstranění černých staveb. Počítá berounský golfové areál i s touto, byť krajní možností? „Tuto variantu si nepřipouštíme,“ říká Vojtěch Matějček. „Jednou z podmínek vstupu zahraničního investora do krachujícího projektu výstavby golfového areálu Na Veselé byla maximální podpora ze strany města Beroun i ministerstva obrany při řešení majetkových poměrů v této lokalitě. Je potřeba si uvědomit, že tento investor na základě tehdejších jednání investoval do projektu již téměř 500 milionů korun a dalších 200 milionů si půjčil na dokončení projektu u úvěrující banky.“

Firma zde zaměstnává téměř 30 lidí. „ Kromě stávajícího montážního závodu¨v Lovosicích předpokládá v České republice další investice. Je důležité dát tedy na misky vah, zda stojíme o takové zahraniční investory a poskytneme jim podporu, nebo zda se zahraničním investicím zcela uzavřeme,“ upozornil Vojtěch Matějček.