Stejnou otevírací dobu má také pokladna. Czech Point je otevřen ve stejnou dobu, avšak jen ve středu. Stejně tak i ohlašovna. Výjimkou je pracoviště dopravně-správních agend v Tyršově ulici, které vyřizuje pouze žádosti objednaných přes rezervační systém, a to v pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin.