Před měsícem tak za účasti zástupců města Beroun, RenoEnergie provozující vodní elektrárnu na Berounce, dále pracovníka Povodí Vltava, ale i občanů Berouna, se měřil průtok vody v náhonu.

Zkoumáním stavu došli odborníci k názoru, že je třeba dokončit stavební úpravy v náhonu. A jaká je situace nyní, po měsíci?

„Zásadní úpravy, které mají podle odborníků zvýšit hladinu vody v náhonu, provedlo město ve spolupráci se společností RenoEnergie. Díky nim se hladina vody v náhonu zvedla
a voda znovu proudí i přes jez 
u Zajíčkova mlýna,“ uvedla mluvčí berounské radnice Pavla Švédová.

Aby se hladina vody v náhonu zvýšila a Beroun se dál mohl pyšnit zákoutím honosícím se pojmenováním Berounské Benátky, shodli se všichni přítomní zástupci, že po dohodě 
s majitelkou

Zajíčkova mlýna je nutné obnovit hráz v odpadu z mlýna a současně obnovit dřevěné stavidlo u Zajíčkova mlýna.

„Tato opatření jsme chtěli vybudovat bez prodlení. Ještě před tím ale bylo nutné vyčistit náhon od odpadků a zbavit jej některých keřů a nadbytečné zeleně,“ uvedl místostarosta Ivan Kůs s tím, že pracovníci Technických služeb Beroun 
v náhonu nasbírali plné čtyři pytle odpadků, převážně plastů, plechovek a plastových lahví.

Poslední červnový týden byl stanoven termín výstavby hrázky v odpadu pod objektem Zajíčkova mlýna. „Jednala jsem o těchto opatřeních s majitelem vodní elektrárny, který souhlasil, že stavbu na náklady města provede jeho společnost v rámci udržovacích prací a oprav v náhonu. Mohou je totiž lépe technicky zajistit,“ potvrdila berounská starostka Šárka Endrlová s tím, že město se do úprav rovněž zapojí.

Ukázalo se, že všechna navržená opatření vedla ke zdaru, protože se hladina vody 
v náhonu zvedla natolik, že opět proudí přes jez u Zajíčkova mlýna.

„Doufám, že tento stav vydrží. Byla by to pořádná ostuda přijít o jedno z nejkrásnějších zákoutí Berouna. Vždyť ne nadarmo se této části u náhonu říká Berounské Benátky. A koneckonců jedna z teorií vzniku názvu města Beroun uvádí, že při návštěvě města a při pohledu na náhon uvedl Karel IV. památnou větu Verona mea,“ konstatoval Berounský rodák 
a pamětník Petr Veverka.