Štědrý dárce zůstává v anonymitě, protože ke vzkazu nepřipojil žádný podpis. „Proto chceme alespoň touto formou jménem našich medvědů Kuby a Matěje poděkovat. Velice si vážíme toho, že se i v této složité době najdou lidé, kteří dělají dobré skutky,“ uvedla na stránkách obce starostka Soňa Chalupová.

Zároveň by radnice přesto ráda znala totožnost dárce, a prosí ho tedy, aby se ozval na email: kttm@muberoun.cz, pokud by změnil názor. Jediné, co se podle razítka pošty na obálce zatím o dárci ví, že peníze poslal z Ostravy.