Součástí oslav bylo odhalení busty berounského legionáře Josefa Jonáše v atriu radnice. Josef Jonáš byl střelcem české čety 4. arabského pluku francouzské Cizinecké legie. Narodil se 12. 3. 1894, pocházel z hájovny Lísek nad Berounem. Jako jeden z prvních vstoupil už koncem srpna 1914 do vůbec první legionářské jednotky Roty Nazdar ve Francii. Ač byla Rota Nazdar v prvních krvavých bojích decimována, Jonáš přežil téměř všechna tažení. Padl v posledním válečném roce. Zemřel 22. 4. 1918 v nemocnici Saint Amienois na následky zranění z boje. Pohřben je v Saint Amienois. Jeho velící důstojník o něm prohlásil, že byl „největší z nadšenců mezi všemi nadšenci." Svědčí o tom i udělení prestižního francouzského Válečného kříže za statečnost.

Na včerejším pietním aktu byla k vidění i historická bojová vozidla zdického Klubu vojenských historických vozidel, vystoupila dechová hudba Berouňačka a pěvecký sbor Slavoš.